నాన్నా నువు నా ప్రాణం పాట సాహిత్యం - ఆనిమల్

Nanna Nuv Naa Pranam Song Lyrics Nanna Nuv Naa Pranam Lyrics Nanna Nuv Naa Pranam 
Nanna Nuv Naa Pranam Song Lyrics From Animal Movie
Lyrics Of Nanna Nuv Naa Pranam Song From Animal Movie
Animal Songs Lyrics Animal Movie Songs Lyrics
Animal Movie Lyrics Animal Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Sonu Nigam
Songs Lyrics by Ananta Sriram
Songs Music by Harshavardhan Rameshwar
---------------------


నా సూర్యుడివి.. నా చంద్రుడివి.. నా దేవుడివి నువ్వే
నా కన్నులకి.. నువ్వు వెన్నలవి.. నా ఊపిరివి నువ్వే
నువ్వే కదా.. నువ్వే కదా.. సితార.. నా కలకీ
నాన్నా.. నువు నా ప్రాణం అనినా.. సరిపోదట ఆ మాటా
నాన్నా.. నీకై ప్రాణం ఇవ్వనా.. ఇదిగో ఇది నా మాటా
నిజాన్నెలా.. అనేదెలా.. ఇవ్వాళ నీ ఎదుటా

నీ చేతులలో ఊయలలూగే.. ఆ సంబరం ఇంకెప్పుడూ
నీ భుజములపై తలవాల్చుకునే.. ఆ పండగ నాకెప్పుడూ
క్షణానికో.. సవాలిలా..  జవాబు లేదెప్పుడూ
నాన్నా.. నువు నా ప్రాణం అనినా.. సరిపోదట ఆ మాటా
నాన్నా.. నీకై ప్రాణం ఇవ్వనా.. ఇదిగో ఇది నా మాటా
నిజాన్నెలా.. అనేదెలా.. ఇవ్వాళ నీ ఎదుటా


ఏ కానుకలూ నీ లాలనతో.. సరితూగవు ఇది నిజమూ
నీ సమయముకై ఈ జీవితమే.. చూస్తున్నది పసితనమై
జగాలనే.. జయించినా.. తలొంచి.. నీ వెనకే
నాన్నా.. నువు నా ప్రాణం అనినా.. సరిపోదట ఆ మాటా
నాన్నా.. నీకై ప్రాణం ఇవ్వనా.. ఇదిగో ఇది నా మాటా
నిజాన్నెలా.. అనేదెలా.. ఇవ్వాళ నీ ఎదుటా

ఈ జన్మవనీ.. ఏ జన్మవనీ.. తీరాలి ఋణం మనకీ
పై జన్మకి నువ్వు.. నా నన్న వలే.. వస్తావట నా దరికీ
ఇదే వరం.. ఇదే శుభం.. మనిద్దరి ఈ కథకీ


Movie : Animal
Lyricist : Ananta Sriram
Male Singer : Sonu Nigam
Actor : Ranbir Kapoor

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music