హమ్మ హమ్మ పాట సాహిత్యం - ఊరు పేరు భైరవకోన

Humma Humma Lyrics Humma Humma Song Lyrics Humma Humma 
Humma Humma Song Lyrics From Ooru Peru Bhairavakona Movie
Lyrics Of Humma Humma Song From Ooru Peru Bhairavakona Movie
Ooru Peru Bhairavakona Songs Lyrics Ooru Peru Bhairavakona Movie Songs Lyrics
Ooru Peru Bhairavakona Movie Lyrics Ooru Peru Bhairavakona Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Ram Miryala
Songs Lyrics by Shekar Chandra & Tirupathi Jaavana
Songs Music by Shekar Chandra
---------------------


నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్లు చూస్తే అమ్మా

ఇంత కాలము.. లేదే
వింత లోకము.. ఏంటే
జారి పడ్డదే.. మనసే
నీకే.. నీకే
ఇంత కాలము.. లేదే
వింత లోకము.. ఏంటే
జారి పడ్డదే.. మనసే
నీకే.. నీకే
ఏందమ్మడూ.. ఏందమ్మడూ
పిచ్చోడ్నయ్యా.. సే వాట్ టు డూ
ఈ కుర్రాడూ.. ఫిక్ష్ అయ్యాడు
నిన్నొదిలి పోనే పోడూ

నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్లు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా
హమ్మ హమ్మ హమ్మా
నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్లు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా
హమ్మ హమ్మ హమ్మా

ఊపిరై నువ్వికా.. వీడనే వీడవే
ఊహకే నిదురికా.. ఉండనే ఉండదే
మాయ మాయ.. మాయ మాయ.. మాయ మాయమ్మా
సోయ సోయ.. సోయ సోయ.. సోయే లేదమ్మా
మనసు లోపలా.. వడ్డున చేపలా..
ఉందిలే పిల్లా.. నీ వల్లా
పూల కొమ్మలా.. వంగి వంగిలా
తాకుంతుంటె పడేదెల్లా


నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్లు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా
హమ్మ హమ్మ హమ్మా
నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్లు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా
హమ్మ హమ్మ హమ్మా

ఇంత కాలము.. లేదే
వింత లోకము.. ఏంటే
జారి పడ్డదే.. మనసే
నీకే.. నీకే
ఏందమ్మడూ.. ఏందమ్మడూ
పిచ్చోడ్నయ్యా.. సే వాట్ టు డూ
ఈ కుర్రాడూ.. ఫిక్ష్ అయ్యాడు
నిన్నొదిలి పోనే పోడూ

నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్లు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా
హమ్మ హమ్మ హమ్మా
నా వల్ల కాదే బొమ్మా
నీ కళ్లు చూస్తే అమ్మా
కిక్కెక్కుతోందే జన్మా
హమ్మ హమ్మ హమ్మా




Actress : Varsha Bollamma
Male Singer : Ram Miryala
Lyricist : Tirupathi Jaavana
Lyricist : Shekar Chandra
Director : Vi Anand

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music