సమ్మోహనుడా పాట సాహిత్యం - రూల్స్ రంజన్!

Sammohanuda Lyrics Sammohanuda Song Lyrics Sammohanuda 
Sammohanuda Song Lyrics From Rules Ranjann Movie
Lyrics Of Sammohanuda Song From Rules Ranjann Movie
Rules Ranjann Songs Lyrics Rules Ranjann Movie Songs Lyrics
Rules Ranjann Movie Lyrics Rules Ranjann Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Shreya Ghoshal
Songs Lyrics by Rambabu Gosala
Songs Music by Amrish
---------------------


సమ్మోహనుడా.. పెదవిస్తా నీకే.. కొంచెం కోరుక్కోవా
ఇష్టసఖుడా.. నడుమిస్తా నీకే.. నలుగే పెట్టుకోవా
పచ్చి ప్రాయాలే.. వెచ్చనైన.. చిలిపి.. ఊసులాడా వచ్చే
చెమటల్లో.. తడిసిన దేహం.. సుగంధాల గాలి పంచే
చూసే చూసే చూసే కలువై.. ఉన్నాలే శశివదన
తీసే తీసే తీసే తీసే తెరలే.. తొలగించేయవ మదనా
సమ్మోహనుడా.. పెదవిస్తా నీకే.. కొంచెం కోరుక్కోవా
ఇష్టసఖుడా.. నడుమిస్తా నీకే.. నలుగే పెట్టుకోవా

ఝుమ్మను తుమ్మెద నువ్వైతే.. తేనెల సుమమే అవుతా
సందెపొద్దె నువ్వైతే.. చల్లని గాలై వీస్త
సీతాకాలం నువ్వే అయితే.. చుట్టే ఉష్ణాన్నౌతా
మంచు వర్షం నువ్వే అయితే.. నీటి ముత్యాన్నౌతా

నిన్ను చూసే చూసే చూసే కలువై.. ఉన్నాలే శశివదన
తీసే తీసే తీసే తీసే తెరలే.. తొలగించేయవ మదనా


నదిలా కదిలిన ఎదలయలే..
పొంగే ప్రేమ అలలై.. ఎదురౌత కడలై
మెత్త మెత్తని హ్రుదయాన్ని.. నీ మీసంతో తడమాలా
ఇపుడే.. తొడిమే తుంచి.. సుఖమే పంచి ఒకటైపోవాలా

నదిలా కదిలిన ఎదలయలే..
పొంగే ప్రేమ అలలై.. ఎదురౌత కడలై
మెత్త మెత్తని హ్రుదయాన్ని.. నీ మీసంతో తడమాలా
ఇపుడే.. తొడిమే తుంచి.. సుఖమే పంచి ఒకటైపోవాలా

సమ్మోహనుడా.. పెదవిస్తా నీకే.. కొంచెం కోరుక్కోవా
ఇష్టసఖుడా.. నడుమిస్తా నీకే.. నలుగే పెట్టుకోవా
పచ్చి ప్రాయాలే.. వెచ్చనైన.. చిలిపి.. ఊసులాడా వచ్చే
చెమటల్లో.. తడిసిన దేహం.. సుగంధాల గాలి పంచే
చూసే చూసే చూసే కలువై.. ఉన్నాలే శశివదన
తీసే తీసే తీసే తీసే తెరలే.. తొలగించేయవ మదనా


Music : Amrish
Female Singer : Shreya Ghoshal
Actress : Neha Shetty
Director : Rathinam Krishna
Lyricist : Rambabu Gosala

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music