ఆరాధ్యా పాట సాహిత్యం - ఖుషి

Aradhya Lyrics Aradhya Song Lyrics Aradhya 
Aradhya Song Lyrics From Kushi Movie
Lyrics Of Aradhya Song From Kushi Movie
Kushi Songs Lyrics Kushi Movie Songs Lyrics
Kushi Movie Lyrics Kushi Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Aradhya Lyrics - Kushi Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Chinmayi & Sid Sriram
Songs Lyrics by Shiva Nirvana
Songs Music by Hesham Abdul Wahab
---------------------


యు ఆర్ మై సన్‌షైన్
యు ఆర్ మై మూన్‌లైట్
యు ఆర్ స్టార్ ఇన్ ద స్కై
కం విత్ మి నౌ
యు హావ్ మై డిసైర్

నాతో రా.. నీలా రా.. ఆరాధ్యా
పదము నీ వైపిలా.. పరుగు నీదే కదా
తనువు తెర మీదుగా.. చేరుకొ త్వరగా
మనసారా.. చెలి తారా..
నా గుండెని మొత్తం.. తవ్వి తవ్వి..
చందనమంతా.. చల్లగ దోచావే
యే వందల కొద్దీ.. పండగలున్నా
వెన్నెల మొత్తం.. నిండుగ ఉన్నా
ఆరాధ్యా.. నా ఆరాధ్యా
నువ్వే లేనిదేది వద్దు.. ఆరాధ్యా
ఆరాధ్యా.. నా ఆరాధ్యా
నువ్వే లేనిదేది వద్దు.. ఆరాధ్యా

ఈ పూట నా పాట.. చేరాలి నీ దాకా..
నీ చిన్ని మెడ వంపులో
సాగాలి ఈ ఆట.. తేడాలు తేలాకా..
గెలిచేది యెవరేమిటో
ఇలాగే.. ఉంటాలే.. నీతోనె..
దూరాలూ.. తీరాలు.. లేవే
ఆరాధ్యా.. నా ఆరాధ్యా
నువ్వే లేనిదేది వద్దు.. ఆరాధ్యా
ఆరాధ్యా.. నా ఆరాధ్యా
నువ్వే లేనిదేది వద్దు.. ఆరాధ్యా


యేదో అనాలంది.. ఇంక వినాలంది..
నీ ఊహ మల్లింపులో
నా దాక చేరింది.. నాక్కూడ బాగుంది
నీ ప్రేమ కవ్వింపులో
నీ లానే.. మారానే.. అంటానే
నువ్వంటు నేనంటు లేమే
మనసారా.. చెలి తారా..
నా గుండెని మొత్తం.. తవ్వి తవ్వి..
చందనమంతా.. చల్లగ దోచావే
యే వందల కొద్దీ.. పండగలున్నా
వెన్నెల మొత్తం.. నిండుగ ఉన్నా
ఆరాధ్యా.. నా ఆరాధ్యా
నువ్వే లేనిదేది వద్దు.. ఆరాధ్యా
ఆరాధ్యా.. నా ఆరాధ్యా
నువ్వే లేనిదేది వద్దు.. ఆరాధ్యా

పదము నీ వైపిలా.. పరుగు నీదే కదా
తనువు తెర మీదుగా.. చేరుకొ త్వరగాMale Singer : Sid Sriram
Female Singer : Chinmayi
Lyricist : Shiva Nirvana
Director : Shiva Nirvana
Actress : Samantha
Movie : Kushi

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music