నా రోజా నువ్వే పాట సాహిత్యం - ఖుషి

Na Roja Nuvve Lyrics Na Roja Nuvve Song Lyrics Na Roja Nuvve 
Na Roja Nuvve Song Lyrics From Kushi Movie
Lyrics Of Na Roja Nuvve Song From Kushi Movie
Kushi Songs Lyrics Kushi Movie Songs Lyrics
Kushi Movie Lyrics Kushi Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Na Roja Nuvve Lyrics - Kushi Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Hesham Abdul Wahab
Songs Lyrics by Shiva Nirvana
Songs Music by Hesham Abdul Wahab
---------------------


ఆరా సే.. ప్యారూ
అందం.. తన ఊరూ
సారే.. హుషారూ
బేగం.. బేజారూ
ఆరా సే.. ప్యారూ
అందం.. తన ఊరూ
దిల్ మాంగే.. మోరూ
ఈ ప్రేమే.. వేరూ

నా రోజా.. నువ్వే
నా దిల్‌సే.. నువ్వే
నా అంజలి.. నువ్వే
గీతాంజలి.. నువ్వే
నా రోజా.. నువ్వే
నా దిల్‌సే.. నువ్వే
నా అంజలి.. నువ్వే
గీతాంజలి.. నువ్వే

నా కడలి కెరటంలో.. ఓ మౌన రాగం నువ్వేలే
నీ అమృతపు జడిలో.. ఓ ఘర్షణే మొదలయ్యిందే
నా సఖివి నువ్వేలే.. నీ దళపతిని నేనేలే
నా చెలియ నువ్వేలే.. నీ నాయకుడు నేనే
నువ్వు యెస్ అంటే.. యెస్ అంట
నో అంటే.. నో అంట.. ఓకే బంగారం

నా రోజా.. నువ్వే
నా దిల్‌సే.. నువ్వే
నా అంజలి.. నువ్వే
గీతాంజలి.. నువ్వే
నా రోజా.. నువ్వే
నా దిల్‌సే.. నువ్వే
నా అంజలి.. నువ్వే
గీతాంజలి.. నువ్వే


నా ప్రేమ పల్లవిలో.. నువ్వు చేరవే అనుపల్లవిగా
నీ గుండె సడిలయలో.. నే మారనా నీ ప్రతిధ్వనిలా
నీ కనుల కలయికలో.. కన్నాను యెన్నో కలలెన్నో
నీ అడుగులకు అడుగయి.. ఉంటాను నీ నీడయి
నువ్వు ఊ అంటే.. నీనుంట..
కడదాక తోడుంట.. ఓకే నా బేగం

ఆరా సే.. ప్యారూ
అందం.. తన ఊరూ
సారే.. హుషారూ
బేగం.. బేజారూ

నా రోజా.. నువ్వే
నా దిల్‌సే.. నువ్వే
నా అంజలి.. నువ్వే
గీతాంజలి.. నువ్వే
నా రోజా.. నువ్వే
నా దిల్‌సే.. నువ్వే
నా అంజలి.. నువ్వే
గీతాంజలి.. నువ్వేLyricist : Shiva Nirvana
Director : Shiva Nirvana
Actress : Samantha
Male Singer : Hesham Abdul Wahab
Movie : Kushi

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music