బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే పాట సాహిత్యం - అతిథి దేవో భవ

Baguntundhi Nuvvu Navvithe Lyrics Baguntundhi Nuvvu Navvithe Song Lyrics Baguntundhi Nuvvu Navvithe 
Baguntundhi Nuvvu Navvithe Song Lyrics From Atithi Devo Bhava Movie
Lyrics Of Baguntundhi Nuvvu Navvithe Song From Atithi Devo Bhava Movie
Atithi Devo Bhava Songs Lyrics Atithi Devo Bhava Movie Songs Lyrics
Atithi Devo Bhava Movie Lyrics Atithi Devo Bhava Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Nutana Mohan & Sid Sriram
Songs Lyrics by Bhaskarabhatla Ravi Kumar
Songs Music by Shekar Chandra
---------------------


బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే.. బాగుంటుంది ఊసులాడితే
బాగుంటుంది గుండె మీద.. గువ్వలాగ నువ్వు వాలితే
బాగుంటుంది నిన్ను తాకితే.. బాగుంటుంది నువ్వు ఆపితే
బాగుంటుంది కంటికున్న.. కాటుకంత వొంటికంటితే
ఆహహహా.. బాగుంది వరాసా..
నీ మీద కోపం.. ఎంతుందో తెలుసా
లాలిస్తె తగ్గిపోతుంది బహుశా..
ఈ మనసు ప్రేమ బానిసా
అయితే బుజ్జగించుకుంటానే.. నిన్నే.. నెత్తి నెట్టుకుంటానే
నువ్వే చెప్పినట్టు వింటానే.. చెలి చెలి జాలిచూపవే

తడి చేసేద్దాం పెదవులని.. ముడివేసేద్దాం మనసులానీ
దాచేసుకుందాం మాటలనీ.. దోచేసుకుందాం హాయినీ
కాదంటనేంటి చూస్తు నీ చొరవ..
వద్దన్న కొద్ది చేస్తావు గొడవ..
నీ నుంచి నేను తప్పుకోవదం సులువా.. కౌగిల్లల్లోకి లాగవా
అమ్మో నువ్వు గడుసు కదా.. అన్నీ నీకు తెలుసుకదా
అయినా బయట పడవుకదా.. పదా పదా ఎంతసేపిలా


వెలివేసేద్దాం వెలుతురునీ.. పరిపాలిద్దాం చీకటినీ
పట్టించుకుందాం చెమటలనీ..  చుట్టేసుకుందాం ప్రేమనీ
నువ్వేమొ పడుతుంటె తొందరలో.. నాలోన సిగ్గు చిందర వందరలో
అందంగ సర్దుతు నా ముంగురులు.. మూసావు అన్ని దారులు
కొంచెం వదిలానంటే నిన్నిలా.. మొత్తం జారిపోవే వెన్నెలా
వేరే దారి లేక నేనిలా.. బంధించానే అన్ని వైపులా

బాగుంటుంది నువ్వు నవ్వితే.. బాగుంటుంది ఊసులాడితే
బాగుంటుంది గుండె మీద.. గువ్వలాగ నువ్వు వాలితే
Actor : Aadi
Male Singer : Sid Sriram
Female Singer : Nutana Mohan
Actress : Nuveksha
Director : Polimera Nageshwar

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music