కనుల చాటు మేఘమా పాట సాహిత్యం - ఫలాన అబ్బాయి ఫలాన అమ్మాయి

Kanula Chatu Meghama Lyrics Kanula Chatu Meghama Song Lyrics Kanula Chatu Meghama 
Kanula Chatu Meghama Song Lyrics From Phalana Abbayi Phalana Ammayi(PAPA) Movie
Lyrics Of Kanula Chatu Meghama Song From Phalana Abbayi Phalana Ammayi(PAPA) Movie
Phalana Abbayi Phalana Ammayi(PAPA) Songs Lyrics Phalana Abbayi Phalana Ammayi(PAPA) Movie Songs Lyrics
Phalana Abbayi Phalana Ammayi(PAPA) Movie Lyrics Phalana Abbayi Phalana Ammayi(PAPA) Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Aabhas Joshi
Songs Lyrics by Lakshmi Bhupal
Songs Music by Kalyan Koduri
---------------------


కనుల చాటు మేఘమా.. కాస్త ఆగుమా
వెనుకరాని నీడతో.. రాయభారమా
మసక మసక.. తడిమి తడిమి.. జ్ఞాపకాలలో
తలచి తలచి.. ఉలికి పడకు.. కాని వేళలో
కనుల చాటు మేఘమా.. కాస్త ఆగుమా
వెనుకరాని నీడతో.. రాయభారమా

ఎంత చేరువైనా.. దూరముంటుందనీ
ఎదుటపడిన వేళా.. నాకు తెలిసిందనీ
గుబులు పడిన.. దిగులునడుగు.. భారమెంతనీ
కలిసి విడిన.. అడుగునడుగు.. దూరమెంతనీ
కనుల చాటు మేఘమా.. కాస్త ఆగుమా
వెనుకరాని నీడతో.. రాయభారమా


నువ్వు లేని చోటా.. దారి ఆగిందనీ
కాలమాగిపోయీ.. నిన్ను వెతికిందనీ
కురిసి కురిసి.. వెలిసిపోయే.. వాన విల్లునీ
కొసరి కొసరు.. అడుగుతున్న.. బాటసారినీ
కనుల చాటు మేఘమా.. కాస్త ఆగుమా
వెనుకరాని నీడతో.. రాయభారమా


 Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music