ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి పాట సాహిత్యం - ధర్మక్షేత్రం

Enno Ratrulostayi Lyrics Enno Ratrulostayi Song Lyrics Enno Ratrulostayi 
Enno Ratrulostayi Song Lyrics From Dharma Kshetram Movie
Lyrics Of Enno Ratrulostayi Song From Dharma Kshetram Movie
Dharma Kshetram Songs Lyrics Dharma Kshetram Movie Songs Lyrics
Dharma Kshetram Movie Lyrics Dharma Kshetram Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Lyrics by Veturi Sundararama Murthy
Songs Music by Ilaiyaraaja
---------------------


ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా
అన్నాడే చిన్నోడూ అన్నిట్లో ఉన్నోడూ
ఆహా..
ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా

ఎన్ని మోహాలు మోసీ.. ఎదలు దాహాల దాచా
పెదవి కొరికే.. పెదవి కొరకే
నేనెన్ని కాలాలు వేచా.. ఎన్ని గాలాలు వేశా
మనసు అడిగే.. మరుల సుడికే
మంచం ఒకరితో అలిగినా.. మౌనం వలపులే చదివినా
ప్రాయం సొగసులే వెతికినా.. సాయం వయసునే అడిగినా

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా


గట్టి ఒత్తిళ్ళ కోసం.. గాలి కౌగిల్లుతెచ్చా
తొడిమ తెరిచే.. తొనల రుచికే
నీ గోటిగిచ్చుల్ల కోసం.. మోక్కచెక్కిల్లు ఇచ్చా
చిలిపి పనులా.. చెలిమి జతకే
అంతే ఎరుగనీ అమరికా.. ఎంతో మధురమే బడలికా
చీ పో బిడియమా సెలవికా.. నాకీ పరువమే పరువికా

ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా
అన్నాడే చిన్నోడూ అన్నిట్లో ఉన్నోడూ
ఓహో ఎన్నో రాత్రులొస్తాయి గానీ రాదీ వెన్నెలమ్మా
ఆహా ఎన్నో ముద్దులిస్తారు గానీ లేదీ వేడి చెమ్మా
Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music