ఏమంటారో నాకు పాట సాహిత్యం - గుడుంబా శంకర్

Emantaaro Naaku Lyrics Emantaaro Naaku Song Lyrics Emantaaro Naaku 
Emantaaro Naaku Song Lyrics From Gudumba Shankar Movie
Lyrics Of Emantaaro Naaku Song From Gudumba Shankar Movie
Gudumba Shankar Songs Lyrics Gudumba Shankar Movie Songs Lyrics
Gudumba Shankar Movie Lyrics Gudumba Shankar Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Harini & S. P. B. Charan
Songs Lyrics by Chandrabose
Songs Music by Mani Sharma
---------------------

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదినీ
ఏమంటారో నువు నేనైన అదినీ
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథనీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మదినీ
చూసే పెదవినీ.. మాటాడే కనులనీ
నవ్వే నడకనీ.. కనిపించే శ్వాసనీ
ఇచ్చి పుచ్చుకున్న మనసునీ..
ఇదా అదా యదా విధా మరి..

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదినీ
ఏమంటారో నువు నేనైన అదినీ
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథనీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మదినీ

ఎదురుగా వెలుగుతున్నా నీడనీ
బెదురుగా కలుగుతున్నా హాయినీ..ఒహూ
తనువునా తునుకుతున్న చురుకునీ
మనసునా ముసురుకున్న చెమటనీ
ఇష్ట కష్టాలనీ(ఏమంటారో).. ఇపుడేమంటారో
ఈ మోహమాటాలనీ(ఏమంటారో)..  మరి ఎమంటారో
స్వల్ప భారాలనీ(ఏమంటారో).. ఇపుడేమంటారో
సమీప దూరాలనీ(ఏమంటారో).. అసలేమంటారో
జారే నింగినీ.. దొరలాంటీ దొంగనీ
తాడే కొంగునీ.. పరిమళించే రంగునీ
పొంగుతున్న సుధా గంగనీ
ఇదా అదా అదే ఇదా మరీ..

ఏమంటారో మారిపోతున్న కథనీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మదినీ


జాబిలై.. తలుకుమన్న చుక్కనీ
బాధ్యతై.. దొరుకుతున్న హక్కునీ.. హేయ్ హేయ్
దేవుడై.. ఎదుగుతున్న భక్తునీ
సూత్రమై.. బిగయనున్న సాక్షినీ
పాతలో.. కొత్తనీ.. ఇపుడేమంటారో
పోట్లాటలో.. శాంతినీ.. మరి ఏమంటారో
తప్పులో ఒప్పునీ(ఏమంటారో).. ఇపుడేమంటారో
గత జన్మలో.. అప్పునీ(ఏమంటారో) అసలేమంటారో
నాలో నువ్వునీ.. ఇక నీలో నేనునీ
మాకేమేమనీ.. మన దారే మనదనీ
రాసుకున్న ఆత్మ చరితనీ
అదా ఇదా ఇదే అదా మరీ..

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇదినీ
ఏమంటారో నువు నేనైన అదినీ
ఏమంటారో మారిపోతున్న కథనీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మదినీLyricist : Chandrabose
Music : Mani Sharma
Male Singer : S. P. B. Charan
Female Singer : Harini
Director : Veera Shankar
Actor : Pawan Kalyan
Actress : Meera Jasmine

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music