ప్రాణం పోతున్నా పాట సాహిత్యం - లవ్ టుడే

Pranam Pothunna Lyrics Pranam Pothunna Song Lyrics Pranam Pothunna 
Pranam Pothunna Song Lyrics From Love Today Movie
Lyrics Of Pranam Pothunna Song From Love Today Movie
Love Today Songs Lyrics Love Today Movie Songs Lyrics
Love Today Movie Lyrics Love Today Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Yuvan Shankar Raja
Songs Lyrics by Kalyan Chakravarthi
Songs Music by Yuvan Shankar Raja
---------------------


నన్నె తిట్టి ప్రాణం పోతున్నా.. వదిలిపెట్టి నిన్ను నేపోనే
జన్మలుగా.. పుడుతుంటా.. నిన్ను విడవక.. నీతోనే
నన్నె తిట్టి ప్రాణం పోతున్నా.. వదిలిపెట్టి నిన్ను నేపోనే
సత్యముగా చెబుతున్నా.. నిన్ను విడిచిక నేలేనే
వో ముళ్ళై వస్తే.. నిన్ను గుచ్చేందుకు.. కాలమే
కంచెలాగ కడతా.. నిన్ను కాచేందుకు.. నా ప్రాణమే
గాలి.. కన్నుల్ని తాకి.. పుడితే కంటతడే..
వో వేలై తుడిచేస్తుంటా.. నే నీ సైనికుడై

నన్నె తిట్టి ప్రాణం పోతున్నా.. వదిలిపెట్టి నిన్ను నేపోనే
జన్మలుగా.. పుడుతుంటా.. నిన్ను విడవక.. నీతోనే
నన్నె తిట్టి ప్రాణం పోతున్నా.. వదిలిపెట్టి నిన్ను నేపోనే
సత్యముగా చెబుతున్నా.. నిన్ను విడిచిక నేలేనే


నువ్వై.. కలవే.. నన్ను కన్నులుగా మార్చేసావే.. తెలుసా
నువ్వై.. కడలే.. నీలో తిరిగే తిరిగే.. అలనే చేసావే
నిన్నే నేను వెతుకుతు ఉంటే.. మరుగై పోతావే
పసిపిల్లాడల్లే అలిగానంటే.. తిరిగే వస్తావే
విడిపోతూ.. కలిసే.. కనురెప్పల్లో.. చప్పుడు నేకానూ
నువ్వు పీల్చే.. శ్వాసై.. నీలో దాగిన..
నమ్మకనే నేను.. నా నమ్మకనే నీవు

నన్నె తిట్టి ప్రాణం పోతున్నా.. వదిలిపెట్టి నిన్ను నేపోనే
జన్మలుగా.. పుడుతుంటా.. నిన్ను విడవక.. నీతోనే
నన్నె తిట్టి ప్రాణం పోతున్నా.. వదిలిపెట్టి నిన్ను నేపోనే
సత్యముగా చెబుతున్నా.. నిన్ను విడిచిక నేలేనే

Male Singer : Yuvan Shankar Raja
Actress : Ivana
Movie : Love TodayComments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music