ఓహ్ మాదిరిగా సాగే పాట సాహిత్యం - సింధూరం

Oh Madhiriga Saage Lyrics Oh Madhiriga Saage Song Lyrics Oh Madhiriga Saage 
Oh Madhiriga Saage Song Lyrics From Sindhooram Movie
Lyrics Of Oh Madhiriga Saage Song From Sindhooram Movie
Sindhooram Songs Lyrics Sindhooram Movie Songs Lyrics
Sindhooram Movie Lyrics Sindhooram Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Sathyaprakash & Harini Ivaturi
Songs Lyrics by Balaji
Songs Music by Gowra Hari
---------------------


దేవేరి సుకుమారి..
సౌగంధ సుమపారిజాతాల.. సౌశీల్య నేత్రీ
కాంభోజి శృతగాత్రి.. సంవేద జరిపుత్రి
తారా శశాంకాల మైత్రీ

కలలా కలిసే.. కలలే మురిసే
నిదురపోతే.. నువు వస్తావనీ
నాతో కలిసీ.. నువు నడిచేటీ
రాస్తా.. నీకోసం ఎదురే చూసే

ఓహ్ మాదిరిగా.. సాగే నా జీవితం
ఓహో అని అనిపించావే.. నువ్వో అద్భుతం
ఓహ్ మాదిరిగా.. సాగే నా జీవితం
ఓహో అని అనిపించావే.. నువ్వో అద్భుతం
ఆహా అని అనిపించింద.. నా ప్రతిక్షణం


మనసే.. మురిసే..
నాలో ఉన్న ఆశని.. కలిపే వరకూ.. నేనే నీకు నీడనీ
చెలిమినే.. కోరితే.. చేయి పంచు హృదయం
కలవకా లేదుగా.. అందమైన ఉదయం
నా మాటలనే దాటే ప్రతి అక్షరం
నీ పేరుని అనమంటొంది.. ఏం చెయ్యడం
నవ్వావో నవ్వించావో.. ఎటు చెప్పడం
నీవల్లే నేర్చానేమో.. ప్రేమించడం
ఇన్నాళ్ళు ఎమైందో.. ఈ సంబరం

దేవేరి సుకుమారి..
సౌగంధ సుమపారిజాతాల.. సౌశీల్య నేత్రీ
కాంభోజి శృతగాత్రి.. సంవేద జరిపుత్రి
తారా శశాంకాల మైత్రీLyricist : Balaji
Movie : Sindhooram
Male Singer : Sathyaprakash
Female Singer : Harini Ivaturi
Music : Gowra Hari
Director : Shyam Tummalapalli
Actress : Brigida Saga
Actor : Dharma


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music