దర్శన పాట సాహిత్యం - వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ

Darshana Lyrics Darshana Song Lyrics Darshana 
Darshana Song Lyrics From Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha Movie
Lyrics Of Darshana Song From Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha Movie
Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha Songs Lyrics Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha Movie Songs Lyrics
Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha Movie Lyrics Vinaro Bhagyamu Vishnu Katha Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Anurag Kulkarni
Songs Lyrics by Bhaskarabhatla Ravi Kumar
Songs Music by Chaitan Bharadwaj
---------------------


మనసే మనసే.. తననే కలిసే
అపుడే అపుడే.. తొలిప్రేమలోన పడిపోయా కదా
తనతో నడిచే.. అడుగే మురిసే
తనకావిషయం.. మరి చెప్పలేక.. ఆగిపోయా కదా
ఎన్నో ఊసులు ఉన్నాయిలే.. గుండే లోతుల్లో
అన్నీ పంచేసుకుందామంటే.. కళ్ళముందు లేదాయే
దర్శన దర్శన.. తన దర్శనానికింక
ఎన్నాళ్ళు కన్నీళ్ళతో.. ఉండాలిలా

తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా

ఇష్టమైంది లాగేసుకుంటే.. చంటిపిల్లాడల్లాడినట్టే
దిక్కు తోచకుందే.. నాకు నువ్వే లేకుంటే
నువ్వుగాని నాతో ఉంటే.. నవ్వులేరుకుంటానంతే
నీ జతలో క్షణాలకే.. దొరికేను పరిమళమే
చక్కగా చెట్టా పట్టా.. తిరిగాం అట్టా ఇట్టా
అరె లెక్క పెట్టుకుంటే.. బోలెడు ఉన్నాయిలే చెప్పాలంటే

తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా


దారులన్ని మూసేసినట్టే.. చీకటేసి కప్పేసినట్టే
నువ్వు లేకపోతే.. నేను ఉన్నా లేనట్టే
చందమామా రావే రావే
జాబిలమ్మ రావే రావే
కమ్ముకున్న ఈ మేఘాలలో.. వెలుతురు కనబడదే
బెంగతో ఇల్లా ఇల్లా.. పోయెలా ఉన్నానే పిల్లా
నువ్వొచ్చేదాక పచ్చి గంగైనా ముట్టనులే.. నీమీదొట్టే

తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా
తట్టుకోడం కాదే నావల్లా వయ్యారీ పిల్లా
గుక్కపట్టి ఏడుస్తోందే ప్రాణం నీవల్లా


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music