అందరిలా నేనున్నానా పాట సాహిత్యం - ముఖ చిత్రం

Andharilaa Nenunnana Song Lyrics Andharilaa Nenunnana Lyrics Andharilaa Nenunnana 
Andharilaa Nenunnana Song Lyrics From Mukha Chitram Movie
Lyrics Of Andharilaa Nenunnana Song From Mukha Chitram Movie
Mukha Chitram Songs Lyrics Mukha Chitram Movie Songs Lyrics
Mukha Chitram Movie Lyrics Mukha Chitram Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Kaala Bhairava
Songs Lyrics by Kittu Vissapragada
Songs Music by Kaala Bhairava
---------------------


అందరిలా నేనున్నానా.. అందిన నిన్నే చూస్తున్నా!
అందరికన్నా ముందున్నా.. ఆరాటాలే ఆగేనా?
నీటిని దాచే.. మేఘంలా
మబ్బుని దాచే.. గగనంలా
ఇద్దరమొకటై పోయేలా.. గుండెలలో నిను దాచేయ్‌నా
అల్లుకుని.. చిరు చెంపలపై.. తొలి సంతకమే కానా

అందరిలా నేనున్నానా.. అందిన నిన్నే చూస్తున్నా!
అందరికన్నా ముందున్నా.. ఆరాటాలే ఆగేనా?


నీ వెనకే నేనున్నాగా.. నీ సగమే నేనయ్యాగా
గాలికి చోటే లేకుండా.. నాలోనే.. దాచేయ్‌నా
రాతిరి రాని లోకానా.. నిద్దుర లేని మైకానా
ఊపిరితో నీ ఎద పైనా.. నీ బొమ్మే గీస్తున్నా
ఓ.. ఎంతసేపైనా.. చాలదంటున్నా
నీది జన్మంటూ.. మాట ఇస్తున్నా

నీటిని దాచే.. మేఘంలా
మబ్బుని దాచే.. గగనంలా
ఇద్దరమొకటై పోయేలా.. గుండెలలో నిను దాచేయ్‌నా
నిన్నటిలో.. నా రేపటిని.. నీ పేరున రాస్తున్నా

అందరిలా నేనున్నానా.. అందిన నిన్నే చూస్తున్నా!
అందరికన్నా ముందున్నా.. ఆరాటాలే ఆగేనా?
Male Singer : Kaala Bhairava
Lyricist : Kittu Vissapragada
Actress : Priya Vadlamani
Actor : Vikas Vasista
Director : Gangadhar
Movie : Mukha Chitram


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music