ఆనందమో ఆవేశమో పాట సాహిత్యం - సింధూరం

Anandamo Avesamo Lyrics Anandamo Avesamo Song Lyrics Anandamo Avesamo 
Anandamo Avesamo Song Lyrics From Sindhooram Movie
Lyrics Of Anandamo Avesamo Song From Sindhooram Movie
Sindhooram Songs Lyrics Sindhooram Movie Songs Lyrics
Sindhooram Movie Lyrics Sindhooram Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Abhay Jodhpurkar
Songs Lyrics by Balaji
Songs Music by Gowra Hari
---------------------


ఆనందమో.. ఆవేశమో
నీతోడు కోరింది.. నా ప్రాణమూ
నీ వలలో.. నీ వల్లనే.. పడిపోయా
ఆనందమో.. ఆవేశమో
నీతోడు కోరింది.. నా ప్రాణమూ
నీ వలలో.. నీ వల్లనే.. పడిపోయా
నీ కోసమో.. నా కోసమో
నే మారిపోయాను.. ఆసాంతమూ
నీ నీడగా.. మారింది నా సర్వమూ
ఆనందమో.. ఆవేశమో
నీతోడు కోరింది.. నా ప్రాణమూ
నీ వలలో.. నీ వల్లనే.. పడిపోయా
నీ కోసమో.. నా కోసమో
నే మారిపోయాను.. ఆసాంతమూ
నీ నీడగా.. మారింది నా సర్వమూ


నీ తోడులోనే.. ఈ లోకమంతా.. బాగుందిలే
నా కళ్ళలోనే.. ఆ వెన్నెలంతా.. చేరిందిలే
నా భావనంతా.. శృతి వీణలాగా.. మోగిందిలే
నా ధ్యానమంతా.. నీ ధ్యాసలోనే.. దాగుందిలే
ఆనందమో.. ఆవేశమో
నీతోడు కోరింది.. నా ప్రాణమూ
నీ వలలో.. నీ వల్లనే.. పడిపోయా
నీ కోసమో.. నా కోసమో
నే మారిపోయాను.. ఆసాంతమూ
నీ నీడగా.. మారింది నా సర్వమూ
Lyricist : Balaji
Movie : Sindhooram
Male Singer : Abhay Jodhpurkar
Music : Gowra Hari
Director : Shyam Tummalapalli
Actress : Brigida Saga
Actor : Dharma

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music