వాల్తేరు వీరయ్య టైటిల్ ట్రాక్ - పాట సాహిత్యం

Veerayya Title Track Lyrics Veerayya Title Track Song Lyrics Veerayya Title Track 
Veerayya Title Track Song Lyrics From Waltair Veerayya Movie
Lyrics Of Veerayya Title Track Song From Waltair Veerayya Movie
Waltair Veerayya Songs Lyrics Waltair Veerayya Movie Songs Lyrics
Waltair Veerayya Movie Lyrics Waltair Veerayya Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Anurag Kulkarni
Songs Lyrics by Chandrabose
Songs Music by Devi Sri Prasad
---------------------భగ భగ భగ భగ భగ మండే
మగ మగ మగ మగ మగాడురే వీడే
జగ జగ జగ జగ జగ చెడు జగాన్ని చెండాడే
ధగ ధగ ధగ ధగ ధగ జ్వలించు సూరీడే
అగాధగాథల అనంత లోతుల సముద్ర సొదరుడే వీడే
వినాశకారుల స్మశానమౌతాడే
తుఫాను అంచున తపస్సు చేసే.. వశిష్ఠుడంటే అది వీడే
తలల్ని తీసే.. విశిష్టుడే వీడే

వీరయ్యా.. వీరయ్యా.. వీరయ్యా.. వీరయ్యా

మృగ మృగ మృగ మృగ మృగాన్ని వేటాడే
పగ పగ పగ ప్రతిధ్వనించే శతాగ్నిరా వీడే
భుగ భుగ భుగ భుగ భుగ విశాన్ని మింగాడే
తెగ తెగ తెగ తెగించి వచ్చే త్రిశూలమయ్యాడే
యెకా యెకా యెకి యముండు రాసే.. కవిత్వమంటే అది వీడే
నవ శకాన ఎర్రని కపోతమే.. వీడే
తరాలు చూడని యుగాలు చూడని సమర్థ శిఖరం.. అది వీడే
తనొంక తానే తలెత్తి.. చూస్తాడే

వీరయ్యా.. వీరయ్యా.. వీరయ్యా.. వీరయ్యా


ఢం ఢం ఢమ ఢమ అగ్ని వర్షమై.. అడుగులేసిన అసాధ్యుడే
భం భం బడ బడ.. మృత్యు జననమై ముంచుకొచ్చిన అనంతుడే
రం రం రగ రగ శౌర్య సంద్రమై.. ఆక్రమించిన అమర్త్యుడే
ధం ధం ధబ ధబ యుద్ధ శకటమై.. యెగిరి దూకిన అభేధ్యుడే
తం తం తక తక తిమిర నేత్రమై.. ఆవరించిన త్రినేత్రుడే
గం గం గడ గడ మరణ శంఖమై.. మారు మ్రోగిన ప్రశాంతుడే

వీరయ్యా.. వీరయ్యా.. వీరయ్యా.. వీరయ్యా
Lyricist : Chandrabose
Male Singer : Anurag Kulkarni
Director : K. S. Ravindra
Actor : Chiranjeevi

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music