ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా పాట సాహిత్యం - బేబి

O Rendu Prema Meghaalila Lyrics O Rendu Prema Meghaalila Song Lyrics O Rendu Prema Meghaalila 
O Rendu Prema Meghaalila Song Lyrics From Baby Movie
Lyrics Of O Rendu Prema Meghaalila Song From Baby Movie
Baby Songs Lyrics Baby Movie Songs Lyrics
Baby Movie Lyrics Baby Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Lyrics by Ananta Sriram
Songs Music by Vijay Bulganin
---------------------


ఏం మాయే ఇదీ.. ప్రాయమా
అరె ఈ లోకమే.. మాయమా
వేరే యే ధ్యాసా లేదే.. ఆ గుండెల్లో
వేరయ్యే ఊసే రాదే.. తుల్లె ఆశల్లో
ఇద్దరిదీ.. ఒకే ప్రయాణంగా
ఇద్దరిదీ.. ఒకే ప్రపంచంగా
ఆ ఇద్దరి.. ఊపిరి.. ఒకటయింది.. మెల్లగా.. మెల్లగా

ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా.. దూకాయి వానలాగా
ఆ వాన వాలు యే వైపుకో.. తేల్చేది కాలమేగా
ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా.. దూకాయి వానలాగా
ఆ వాన వాలు యే వైపుకో.. తేల్చేది కాలమేగా


తోచిందే.. ఈ జంట.. కలలకే.. నిజములా
సాగిందే దారంతా.. చెలిమికే.. రుజువులా
కంటీ రెప్ప కనుపాపలాగా.. ఉంటారేమో కడదాక
సందమామా సిరివెన్నెలలాగా.. వందేళ్ళయినా విడిపోకా

ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా.. దూకాయి వానలాగా
ఆ వాన వాలు యే వైపుకో.. తేల్చేది కాలమేగా
ఓ రెండు ప్రేమ మేఘాలిలా.. దూకాయి వానలాగా
ఆ వాన వాలు యే వైపుకో.. తేల్చేది కాలమేగా

ఏం మాయే ఇదీ.. ప్రాయమా
అరె ఈ లోకమే.. మాయమా
వేరే యే ధ్యాసా లేదే.. ఆ గుండెల్లో
వేరయ్యే ఊసే రాదే.. తుల్లె ఆశల్లో

ఇద్దరిదీ.. ఒకే ప్రయాణంగా
ఇద్దరిదీ.. ఒకే ప్రపంచంగా
ఆ ఇద్దరి.. ఊపిరి.. ఒకటయింది.. మెల్లగా.. మెల్లగా
Lyricist : Ananta Sriram
Director : Sai Rajesh
Movie : Baby

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music