గుండెల్లోనా పాట సాహిత్యం - ఓరి దేవుడా

Gundellonaa Song Lyrics Gundellonaa Lyrics Gundellonaa 
Gundellonaa Song Lyrics From Ori Devuda Movie
Lyrics Of Gundellonaa Song From Ori Devuda Movie
Ori Devuda Songs Lyrics Ori Devuda Movie Songs Lyrics
Ori Devuda Movie Lyrics Ori Devuda Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Gundellonaa Lyrics - Ori Devuda Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Anirudh Ravichander
Songs Lyrics by Kasarla Shyam
Songs Music by Leon James
---------------------


ఇడువనే ఇడువనే.. క్షణం కూడా నిన్నే
బుజ్జమ్మా.. బుజ్జమ్మా
మరువనే.. మరువనే.. కలల్లోను నిన్నే
బుజ్జమ్మా.. బుజ్జమ్మా

గొడవలే పడనులే నీతో.. గొడుగులా నీడౌతానే
అడుగులే వేస్తానమ్మ నీతో.. అరచేతుల్లో మోస్తునే
గుండెల్లోనా గుండేల్లోనా.. నిన్ను దాచేసీ
గూడే కట్టి గువ్వ లెక్కా.. చూసుకుంటానే
గుండెల్లోనా గుండేల్లోనా.. సంతకం చేసీ
పైనోడితో పర్మిషన్.. నే తెచ్చుకున్నానే

గడవనే గడవదే.. నువ్వే లేని రోజే
బుజ్జమ్మా.. బుజ్జమ్మా
ఒడువనే ఒడువదే.. నీపై నాలో ప్రేమే
బుజ్జమ్మా.. బుజ్జమ్మా

నా చిన్ని బుజ్జమ్మా.. నాకన్నీ బుజ్జమ్మా


కరిగిన కాలం.. తిరిగి తెస్తానే
నిమిషమో గురుతే.. ఇస్తానె బుజ్జమ్మా
మిగిలిన కథనే.. కలిపి రాస్తనే
మనకిక దూరం.. ఉండొద్దే బుజ్జమ్మా

మనసులో తలిచినా చాలే..
చిటికెలో నీకే ఎదురవుతానే
కనులతో అడిగి చూడే..
ఎంతో సంతోషం నింపేస్తానే

గుండెల్లోనా గుండేల్లోనా.. నిన్ను దాచేసీ
గూడే కట్టి గువ్వ లెక్కా.. చూసుకుంటానే
గుండెల్లోనా గుండేల్లోనా.. సంతకం చేసీ
పైనోడితో పర్మిషన్.. నే తెచ్చుకున్నానే

గుండెల్లోనా గుండెల్లోనా.. కొత్త రంగే నింపుకున్నా
గుండెల్లోనా గుండెల్లోనా.. బొమ్మ నీదే గీసుకున్నా
ఇడువనే ఇడువనే.. క్షణం కూడా నిన్నే
బుజ్జమ్మా.. బుజ్జమ్మాLyricist : Kasarla Shyam
Actor : Vishwak Sen
Male Singer : Anirudh Ravichander
Music : Leon James
Actress : Asha Bhat
Movie : Ori Devuda

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music