ప్రపంచమంత కోరె రాముడే నువ్వా పాట సాహిత్యం - సీతారామం

Prapanchamanta Kore Ramude Nuvvaa Song Lyrics Prapanchamanta Kore Ramude Nuvvaa Lyrics Prapanchamanta Kore Ramude Nuvvaa 
Prapanchamanta Kore Ramude Nuvvaa Song Lyrics From Sita Ramam Movie
Lyrics Of Prapanchamanta Kore Ramude Nuvvaa Song From Sita Ramam Movie
Sita Ramam Songs Lyrics Sita Ramam Movie Songs Lyrics
Sita Ramam Movie Lyrics Sita Ramam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Yazin Nizar
Songs Lyrics by Krishna Kanth
Songs Music by Vishal Chandrasekhar
---------------------


ప్రపంచమంత కోరె రాముడే నువ్వా.. సీతేమొ తోడు లేదుగా
ఎవరిని అడగను ఏమయ్యిందనీ.. తెలుసుగ బదులు రాదని
మనసుకి అలుసుగ ప్రాణం నువ్వని.. నమ్మదు తిరిగి రావనీ
కాలం రాదు సాయమే.. మానదు ప్రేమ గాయమే
అస్సలు కాదు న్యాయమే.. ముట్టడి చేసె దూరమే
క్షమించలేనీ.. క్షణాలే ఇవా
ప్రపంచమంత కోరె రాముడే నువ్వా.. సీతేమొ తోడు లేదుగా
నరాలనే మెలేసె బాధ నీదిగా.. కలైతె ఎంత బాగురా

కంటికి కానరానీ.. కత్తే దూయలేనీ.. శత్రువు తోటి యుద్ధమా
ఉసురే తీస్తోంది.. రా అన్న నీ పిలుపే
ఉరిలా కోస్తోంది.. రావన్న ఓ తలపే
క్షమించలేనీ క్షణాలే.. ఇవాActress : Mrunal Thakur
Lyricist : Krishna Kanth
Director : Hanu Raghavapudi
Movie : Sita Ramam
Male Singer : Yazin Nizar

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music