నిన్నే తలదన్నే పాట సాహిత్యం - ది లైఫ్ ఆఫ్ ముత్తు

Ninne Thaladanne Lyrics Ninne Thaladanne Song Lyrics Ninne Thaladanne 
Ninne Thaladanne Song Lyrics From The Life Of Muthu Movie
Lyrics Of Ninne Thaladanne Song From The Life Of Muthu Movie
The Life Of Muthu Songs Lyrics The Life Of Muthu Movie Songs Lyrics
The Life Of Muthu Movie Lyrics The Life Of Muthu Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Rakshita Suresh & Sam Vishal
Songs Lyrics by Krishna Kanth
Songs Music by A. R. Rahman
---------------------


నిన్నే తలదన్నే.. సరిజోడీ నాకిక లేదే

ఇక కళ్ళో కూడా.. నేనూ నువ్వు.. వేరే వేరే కాదే

నాతోనే రా.. ఇలా.. రా


నీ వెంటే నడకంటే.. యెద నాదే మెచ్చుకుందే..

నా పక్కనుంటే బాగుంటుందే.. గుండెకు మెరుపొస్తుంటే

కనుపాపల్లోనే.. ఉన్నావూ

ఓహ్.. నవ్వడమే నేర్పించావూ


నాకింకో నూరేళ్ళైనా.. బతకాలని ఉందే

చేయిరేఖలు మాసేదాకా.. నీదే ఈ దేహం

నీ ప్రేమే వేసే బాణం.. నా ఉసురే తీసుకోనీ

ఓహ్ ముద్దిస్తూనే.. నీ ఒళ్ళొ పోనీలే ప్రాణం

కంటికి నువ్వే పాప.. పొనే వీడి నేనూ

కాలం లాగ.. నే నిత్యం


నిన్నే తలదన్నే.. సరిజోడీ నాకిక లేడే

ఇక కళ్ళో కూడా.. నేనూ నువ్వు.. వేరే వేరే కాదే

వస్తా లే.. నే ఇపుడే.. దా  


నీ పట్టు చీర కొంగేమొ.. కుంకుమంటి రంగు

నీ నవ్వే చూడు.. మేలిమి బంగారం

మేఘాలే కిందికి వచ్చేసి.. వేసే పందిరి చూడు

ఆ మేళం శబ్దం.. మెట్టెల శబ్దం.. చేసేలె సందెల్లె


నాకింకో నూరేళ్ళైనా.. బతకాలని ఉందే

చేయిరేఖలు మాసేదాకా.. నీదే ఈ దేహం

నీ ప్రేమే వేసే బాణం.. నా ఉసురే తీసుకోనీ

ఓహ్ ముద్దిస్తూనే.. నీ ఒళ్ళొ పోనీలే ప్రాణం

కంటికి నువ్వే పాప.. పొనే వీడి నేనూ

కాలం లాగ.. నే నిత్యంఅట్టా వీచే గాలె కొంచం.. వచ్చి చూస్తావా?

అరె సిగ్గంటూనే.. నుంచోనున్న.. తట్టి పోతావా

నా గుండెల్లోనె రంగే నిండే.. కన్నే కనే కలే నిజమై మారే తొలిగా

నీ ప్రేమే వేసే బాణం.. నా ఉసురే తీసుకోనీ

నువు తాకంగానే వేడెక్కి.. మళ్ళి పూవునే

వెచ్చని శ్వాసేదో.. నను మెల్లగ చంపేనోయి

నా గుండే నువు తాకంగ కరిగినదే


నాకింకో నూరేళ్ళైనా.. బతకాలని ఉందే

చేయిరేఖలు మాసేదాకా.. నీదే ఈ దేహం

నీ ప్రేమే వేసే బాణం.. నా ఉసురే తీసుకోనీ

ఓహ్ ముద్దిస్తూనే.. నీ ఒళ్ళొ పోనీలే ప్రాణం

కంటికి నువ్వే పాప.. పొనే వీడి నేనూ

కాలం లాగ.. నే నిత్యం

Music : A. R. Rahman
Director : Gautham Menon
Actor : Silambarasan
Lyricist : Krishna Kanth
Female Singer : Rakshita Suresh
Male Singer : Sam Vishal
Actress : Siddhi Idnani

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music