నమ్మిన నా మది పాట సాహిత్యం - రాఘవేంద్ర

Nammina Na Madhi Song Lyrics Nammina Na Madhi Lyrics Nammina Na Madhi 
Nammina Na Madhi Song Lyrics From Raghavendra Movie
Lyrics Of Nammina Na Madhi Song From Raghavendra Movie
Raghavendra Songs Lyrics Raghavendra Movie Songs Lyrics
Raghavendra Movie Lyrics Raghavendra Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Shreya Ghoshal
Songs Lyrics by Veturi Sundararama Murthy
Songs Music by Mani Sharma
---------------------


హే మంత్రాలయ దీపా.. 
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా.. ప్రభో.. పాహిమాం

శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..
శ్రీ రాఘవేంద్ర గురునాథా..

నమ్మిన నా మది మంత్రాలయమేగా..
నమ్మని వారికి తాపత్రయమేగా
శ్రీ గురు బోధలు అమృతమయమేగా..
చల్లని చూపులు సూర్యోదయమేగా
గురునాధ రాఘవేంద్రా.. శ్రీ కృష్ణ పారిజాతా..
హనుమంత శక్తి సాంద్రా.. హరి నామ గాన గీతా
నీ తుంగభద్ర.. మా పాపాలే కడగంగా
తుంగా దళాల సేవా.. తులసీ దళాల పూజా.. అందుకో

నిరాశ మూగే వేళా.. మా దురాశ రేగే వేళా
నీ భజనే.. మా బ్రతుకై పోనీవా
పదాల వాలే వేళా.. నీ పదాలు పాడే వేళా
నీ చరనం.. మా శరణం కానీవా
మనసు చల్లని హిమవంతా.. భవము తీర్చరా భగవంతా
మహిని దాచిన మహిమంతా.. మరల చూపు మా హనుమంతా
నీ వీణ తీగలో యోగాలే పలుకంగా
తుంగా దళాల సేవా.. తులసీ దళాల పూజా.. అందుకో

నమ్మిన నా మది మంత్రాలయమేగా..
నమ్మని వారికి తాపత్రయమేగా


వినాశకాలంలోనా.. ధనాష పుడితే లోనా..
నీ పిలుపే.. మా మరుపై.. పోతుంటే
వయ్యస్సు పాడే వేళా.. వసంతమాడే వేళా..
నీ తలపే.. మా తలుపే మూస్తుంటే
వెలుగు చూపరా గురునాథా
విఠలు తీర్చరా యతిరాజా
ఇహము మాపి నీ హితబోధా..
వరము చూపె నీ ప్రియగాథా..
నీ నామగానమే ప్రాణలై.. పలుకంగా
తుంగా దళాల సేవా.. తులసీ దళాల పూజా.. అందుకో

నమ్మిన నా మది మంత్రాలయమేగా..
నమ్మని వారికి తాపత్రయమేగా
శ్రీ గురు బోధలు అమృతమయమేగా..
చల్లని చూపులు సూర్యోదయమేగా
గురునాధ రాఘవేంద్రా.. శ్రీ కృష్ణ పారిజాతా..
హనుమంత శక్తి సాంద్రా.. హరి నామ గాన గీతా
నీ తుంగభద్ర.. మా పాపాలే కడగంగా
తుంగా దళాల సేవా.. తులసీ దళాల పూజా.. అందుకో
Female Singer : Shreya Ghoshal
Movie : Raghavendra
Music : Mani Sharma
Actor : Prabhas
Director : Suresh Krissna

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music