కొమురం భీముడో పాట సాహిత్యం - ఆర్ఆర్ఆర్

Komuram Bheemudo Song Lyrics Komuram Bheemudo Lyrics Komuram Bheemudo 
Komuram Bheemudo Song Lyrics From RRR Movie
Lyrics Of Komuram Bheemudo Song From RRR Movie
RRR Songs Lyrics RRR Movie Songs Lyrics
RRR Movie Lyrics RRR Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Komuram Bheemudo Lyrics - RRR Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Kaala Bhairava
Songs Lyrics by Suddala Ashok Teja
Songs Music by M. M. Keeravani
---------------------


భీమా.. నినుగన్న నేల తల్లి.. ఊపిరి పోసిన సెట్టుసేమ..
పేరు పెట్టిన గోండు జాతి.. నీతో మాట్లాడుతోంద్ర.. వినబడుతుందా?

కొమురం భీముడో.. కొమురం భీముడో
కొర్రాసునెగడొలే..
మండాలి కొడుకో.. మండాలి కొడుకో

కొమురం భీముడో.. కొమురం భీముడో
రగరాగ సూరీడై..
రగలాలి కొడుకో.. రగలాలి కొడుకో
కాల్మొక్తా బాంచేన్ అని.. వొంగి తోగాలా
కారడివి తల్లీకి.. పుట్టానట్టేరో పుట్టానట్టేరో
జులుము గద్దెకు.. తలను వొంచి తోగాలా
దుడుము తల్లి పేగుల.. పెరగానట్టేరో పెరగానట్టేరో

కొమురం భీముడో.. కొమురం భీముడో
కొర్రాసునెగడొలే..
మండాలి కొడుకో.. మండాలి కొడుకో

షర్మామొలిసే దెబ్బకు.. అప్పంతోగాలా
సినికే రక్తము సూసి.. సెదిరి తోగాలా
గుబులేసి కన్నీరు వొణికి తోగాలా
భూతల్లి సనుబాలు తాగానట్టేరో తాగానట్టేరో


కొమురం భీముడో.. కొమురం భీముడో
కొర్రాసునెగడొలే..
మండాలి కొడుకో.. మండాలి కొడుకో

కాలువై పారే.. నీ గుండె నెత్తూరూ
కాలువై పారే.. నీ గుండె నెత్తూరూ
నేలమ్మ నుదిటి బొట్టై తుంది సూడు
అమ్మ కాళ్ల పారాణై తుంది సూడు
తల్లి పెదవుల నవ్వై మెరిసింది సూడు

కొమురం భీముడో.. కొమురం భీముడో
పుడమి తల్లికి జనమా..
అరణమిస్తివిరో.. కొమురం భీముడో
Actor : Ram Charan
Director : S. S. Rajamouli
Movie : RRR
Male Singer : Kaala Bhairava

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music