టకిట తథిమి పాట సాహిత్యం - సాగర సంగమం

Thakita Thadimi Lyrics Thakita Thadimi Song Lyrics Thakita Thadimi 
Thakita Thadimi Song Lyrics From Sagara Sangamam Movie
Lyrics Of Thakita Thadimi Song From Sagara Sangamam Movie
Sagara Sangamam Songs Lyrics Sagara Sangamam Movie Songs Lyrics
Sagara Sangamam Movie Lyrics Sagara Sangamam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by S. P. Balasubrahmanyam
Songs Lyrics by Veturi Sundararama Murthy
Songs Music by Ilaiyaraaja
---------------------


టకిట తథిమి తకిట తథిమి తందానా
హృదయలయల జతుల గతుల తిల్లానా

టకిట తథిమి తకిట తథిమి తందానా
హృదయలయల జతుల గతుల తిల్లానా
తడబడు అడుగుల తప్పని తాళానా
తడిసిన పెదవుల రేగిన రాగానా
తడబడు అడుగుల తప్పని తాళానా
తడిసిన పెదవుల రేగిన రాగానా
శృతిని లయని ఒకటి చేసి

టకిట తథిమి తకిట తథిమి తందానా
హృదయలయల జతుల గతుల తిల్లానా
టకిట తథిమి తకిట తథిమి తందానా
హృదయలయల జతుల గతుల తిల్లానానరుడి బ్రతుకు నటనా
ఈశ్వరుడి తలపు ఘటనా
ఆ రెంటి నట్ట నడుమా నీకెందుకింత తపనా
నరుడి బ్రతుకు నటనా
ఈశ్వరుడి తలపు ఘటనా
ఆ రెంటి నట్ట నడుమా నీకెందుకింత తపనా
తెలుసా మనసా నీకిది తెలిసీ అలుసా
తెలిసీ తెలియని ఆశల వయసీ వరసా
తెలుసా మనసా నీకిది తెలిసీ అలుసా
తెలిసీ తెలియని ఆశల లలలా లలలా
ఏటిలోని అలలవంటి
కంటిలోని కలలు కదిపి
గుండె అలను అందియలుగ చేసీ

టకిట తథిమి తకిట తథిమి తందానా
హృదయలయల జతుల గతుల తిల్లానాటకిట తథిమి తకిట తథిమి తందానా
హృదయలయల జతుల గతుల తిల్లానా
తడబడు అడుగుల తప్పని తాళానా
తడిసిన పెదవుల రేగిన రాగానా
తడబడు అడుగుల తప్పని తాళానా
తడిసిన పెదవుల రేగిన రాగానా
శృతిని లయని ఒకటి చేసి

టకిట తథిమి తకిట తథిమి తందానా
హృదయలయల జతుల గతుల తిల్లానా

పలుకరాగ మధురం నీ బ్రతుకు నాట్య శిఖరం
సప్తగిరులుగా వెలిసే సుస్వరాల గోపురం
పలుకరాగ మధురం నీ బ్రతుకు నాట్య శిఖరం
సప్తగిరులుగా వెలిసే సుస్వరాల గోపురం
అలలులు కురియగ నాడినదే అలకల కులుకుల అలమేల్మంగా
అలలులు కురియగ నాడినదే అలకల కులుకుల అలమేల్మంగా
అన్న అన్నమయ్య మాట
అచ్చ తేనే తెనుగు పాట
పల్లవించు పద కవితలు పాడీ

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music