ఈశ్వరుడే పాట సాహిత్యం - బింబిసార

Eeswarude Lyrics Eeswarude Song Lyrics Eeswarude 
Eeswarude Song Lyrics From Bimbisara Movie
Lyrics Of Eeswarude Song From Bimbisara Movie
Bimbisara Songs Lyrics Bimbisara Movie Songs Lyrics
Bimbisara Movie Lyrics Bimbisara Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Eeswarude Lyrics - Bimbisara Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Kaala Bhairava
Songs Lyrics by Sri Mani
Songs Music by Chirantan Bhatt
---------------------


భువిపై ఎవడు.. కని విని ఎరగని.. అద్భుతమే జరిగెనే
 
భువిపై ఎవడు.. కని విని ఎరగని.. అద్భుతమే జరిగెనే
దివిలో సైతం.. కథగా రాని..
విధి లీలే వెలిగెనే
నీకు నువ్వే దేవుడన్నా
భావనంతా గతమున కథే
నిన్ను మించే రక్కసులుండే
నిన్ను ముంచే లోకం ఇదే
యే కాలమో.. విసిరిందిలే..
నీ పొగరు తలకు తగిన వలయమే

ఈశ్వరుడే.. ఈశ్వరుడే.. చేసినాడు కొత్త గారడే
సాక్ష్యమిదే.. సాక్ష్యమిదే.. బిక్షువయ్యె బింబిసారుడే
ఈశ్వరుడే.. ఈశ్వరుడే.. చేసినాడు కొత్త గారడే
సాక్ష్యమిదే.. సాక్ష్యమిదే.. బిక్షువయ్యె బింబిసారుడే
 

రాజభోగపు లాలస బ్రతుకే..
మట్టి వాసన రుచి చూసినదే
రాజభోగపు లాలస బ్రతుకే..
మట్టి వాసన రుచి చూసినదే
రక్త దాహం మరిగిన మనసే..
గుక్క నీళ్ళకు పడి వేచినదే 
యేది ధర్మం.. యేది న్యాయం..
తేల్చువాడొక్కడున్నాడులే
లెక్క తీసి.. శిక్ష రాసే..
కర్మఫలమే ఒకటుందిలే
యే జన్మలో.. యే జన్మలో.. నీ పాపమో
ఆ జన్మలోనె పాప ఫలితమే

ఈశ్వరుడే.. ఈశ్వరుడే.. చేసినాడు కొత్త గారడే
సాక్ష్యమిదే.. సాక్ష్యమిదే.. బిక్షువయ్యె బింబిసారుడే


నరకమిచ్చిన నరకుడి వధతో..
దీప పండుగ మొదలయ్యినదే
నరకమిచ్చిన నరకుడి వధతో..
దీప పండుగ మొదలయ్యినదే
నీతి మరచిన రావణ కథతో..
కొత్త చరితే చిగురించినదే
రాక్షసుడివో.. రక్షకుడివో..
అంతుతేలని ప్రశ్నవి నువ్వే
వెలుగు పంచే కిరణమల్లే..
ఎదుగుతావో తెలియని కలే
యే క్షణం.. యే క్షణం.. యే వైపుగా..
అడుగేయనుందొ నీ ప్రయాణమే

ఈశ్వరుడే.. ఈశ్వరుడే.. చేసినాడు కొత్త గారడే
సాక్ష్యమిదే.. సాక్ష్యమిదే.. బిక్షువయ్యె బింబిసారుడే
ఈశ్వరుడే.. ఈశ్వరుడే.. చేసినాడు కొత్త గారడే
సాక్ష్యమిదే.. సాక్ష్యమిదే.. బిక్షువయ్యె బింబిసారుడే
Movie : Bimbisara
Lyricist : Sri Mani
Male Singer : Kaala Bhairava
Director : Vassishta

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music