తూఫాన్ పాట సాహిత్యం - కె.జి.యఫ్ ఛాఫ్టర్ 2

Toofan Song Lyrics Toofan Lyrics Toofan 
Toofan Song Lyrics From KGF Chapter 2 Movie
Lyrics Of Toofan Song From KGF Chapter 2 Movie
KGF Chapter 2 Songs Lyrics KGF Chapter 2 Movie Songs Lyrics
KGF Chapter 2 Movie Lyrics KGF Chapter 2 Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Toofan Lyrics - KGF Chapter 2 Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Lyrics by Ramajogayya Sastry
Songs Music by Ravi Basrur
---------------------


సమందర్ మే లేహర్ ఉటీ హై
జిద్ది జిద్ది హై తూఫాన్
చట్టానె భి కాం రహీ హై
జిద్ది జిద్ది హై తూఫాన్
జిద్ది హై తూఫాన్

తూ క్యా.. మే క్యా..
హట్జా హట్జా.. తూఫాన్ తూఫాన్
ఎలుగెత్తి ఎగసి తొడగొట్టినదే
తూఫాన్ తూఫాన్
శివమెత్తి అలల పడగెత్తినదే
తూఫాన్ తూఫాన్
ఎలుగెత్తి ఎగసి తొడగొట్టినదే
తూఫాన్ తూఫాన్
శివమెత్తి అలల పడగెత్తినదే
తూఫాన్ తూఫాన్


సర్రంటు.. వీడు అడుగేసి..
ఉద్యమిస్తె.. ఆక్రమనమే
గర్రంటు.. గదిమి గర్జిస్తే
జలదరించు.. భూగమనమే

ఓహ్ రాకీ.. ఓహ్ రాకీ.. ఓహ్ రాకీ.. రాకీ రాకీ
ఓహ్ రాకీ.. ఓహ్ రాకీ.. ఓహ్ రాకీ.. రాకీ రాకీ

హేయ్.. చుర్రంటు.. చురుకు ముట్టించు.. 
అర్క తేజమాగమనమే
ఎర్రంచు.. కరకు ఖడ్గాల
శత్రు.. ఢమనమాగమనమే

రాక్ రాక్ రాకీ
రాక్ రాక్ రాకీ రాకీ
రాక్ రాక్ రాకీ
రాక్ రాక్ రాకీ

నీ నీడలో.. మరుజన్మగా
ధైర్యానికే.. జననం
బిగితప్పినా.. పిడికిళ్ళకూ
నేర్పించరా.. జగడం


స్వర్ణం.. మలినం.. వీడే ఆ రెండు
యముడై.. ప్రియతముడై.. చలగాడే మొనగాడు

వైరి జనుల ముచ్చమట ముంచుట..
వీడు నేర్చిన మొదటి ముచ్చట..
విజృంభించు ఆ సత్తువ ముందు..

తూ క్యా.. మే క్యా..
హట్జా హట్జా.. తూఫాన్ తూఫాన్
ఎలుగెత్తి ఎగసి తొడగొట్టినదే
తూఫాన్ తూఫాన్
శివమెత్తి అలల పడగెత్తినదే
తూఫాన్ తూఫాన్
ఎలుగెత్తి ఎగసి తొడగొట్టినదే
తూఫాన్ తూఫాన్
శివమెత్తి అలల పడగెత్తినదే
తూఫాన్ తూఫాన్
Male Singer : Sri Krishna
Male Singer : Prudhvi Chandra
Male Singer : Arun Kaundinya
Female Singer : Harini Ivaturi
Music : Ravi Basrur
Actor : Yash
Director : Prashanth Neel

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music