ఓ నా దేవేరీ పాట సాహిత్యం - ఐరావతం

O Na Deveri Song Lyrics O Na Deveri Lyrics O Na Deveri 
O Na Deveri Song Lyrics From Iravatham Movie
Lyrics Of O Na Deveri Song From Iravatham Movie
Iravatham Songs Lyrics Iravatham Movie Songs Lyrics
Iravatham Movie Lyrics Iravatham Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ O Na Deveri Lyrics - Iravatham Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Ram Miryala
Songs Lyrics by Purnachary
Songs Music by Satya Kasyap
---------------------


యు వన్న బీ..
యు వన్న బీ..
యు వన్న బీ..
యు వన్న బీ..
నీకు నేనై.. నాకు నీవై.. ఓ సాథియా
నువ్వు నాకూ.. అద్దమల్లే.. ఓ యారియా
వడబోసి గాలినంతా.. వలవేసి పట్టుకుంటా
కలబోసి అందమంతా.. విలువిచ్చి అందుకుంటా
కామాలు లేని వీలునామ.. నీకు రాసుకుంటా
దేవేరీ.. ఓ నా దేవేరీ
గడియకొక్కసారి.. యెక్కిలు నీవె పోరి
యే కాలమానమంటు లేదు.. ప్రేమ కాగితానా
దేవేరీ.. ఓ దేవేరీ

రెండంటె రెండు కళ్ళు.. కలలేమొ సంతకాలూ
గురుతున్న ఓనమాలు.. తెలిపాయి ఆనవాలు
నీలోను నాలోను.. పదిలం కదా
అలపైన తేలిగాలి.. సంద్రాన్ని మోసుకెళ్ళి
అలపైన తేలిగాలి.. సంద్రాన్ని మోసుకెళ్ళి
చినుకల్ల మారి దూకేస్తుందే.. 
దేవేరీ.. ఓ నా దేవేరీ
ఆహా దేవేరీ.. ఓ నా దేవేరీ


ఓ సారి చూస్తె చాలు.. కన్నుల్లో కార్నివాలు
వయ్యారి సోయగాలు.. ఒంపుల్లొ పారె నైలు
ఉయ్యాలె ఊగింది.. ఆ నడకలో
గుండెల్లొ యేటవాలు.. కురిసాయి రైన్‌బోలు
గుండెల్లొ యేటవాలు.. కురిసాయి రైన్‌బోలు
రంగుల్లొ నన్ను ముంచేస్తుందే.. 
దేవేరీ.. ఓ నా దేవేరీ
ఆహా దేవేరీ.. ఓ నా దేవేరీ

Music : Satya Kasyap
Male Singer : Ram Miryala
Lyricist : Purnachary
Actor : Amardeep
Actress : Tanvi Negi
Director : Suhaas Meera
Movie : Iravatham

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music