ఓ ఆడపిల్లా పాట సాహిత్యం - అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం

Oo Aadapilla Song Lyrics Oo Aadapilla Lyrics Oo Aadapilla 
Oo Aadapilla Song Lyrics From Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam Movie
Lyrics Of Oo Aadapilla Song From Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam Movie
Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam Songs Lyrics Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam Movie Songs Lyrics
Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam Movie Lyrics Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Ram Miriyala
Songs Lyrics by Ananta Sriram
Songs Music by Jay Krish
---------------------


మాట రాని మాయవా.. మాయజేయు మాటవా
మాటులోని మల్లెవా.. మల్లె మాటు ముళ్ళువా
వయ్యారివా.. కయ్యారివా.. సింగారివా.. సింగానివా
రాయంచవా.. రాకసివా.. లే మంచులో లావా నీవా
ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం గావా
నా జీవితంతో ఆటాడుతావా
ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం గావా
నా జీవితంతో ఆటాడుతావా

బుజ్జి బుజ్జి బుగ్గల్లఒనా ఎరుపుని.. కనుల పులిమావా
చిట్టి చిట్టి చెక్కిల్లలో నునుపుని.. నుదుటికియలేవా
ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం గావా
నా జీవితంతో ఆటాడుతావా

పది మంది చూస్తు ఉంటే.. అడెడే అమయకంగా
ఒకరైన లేకపోతే.. అయ్యయ్యో మరో రకంగా
ఉంటూ.. నా యెదనే.. తింటూ.. ఈ కథనే
సందేహంలో పడదోయ్‌కే
ఏంటో నీ ఇబ్బంది.. చెప్పేయ్ ఏమౌతోంది..
అట్ట అట్ట ఎళ్ళిపోకే
తిక్కో తెక్కో చిక్కో చుక్కో..
అసలేదో ఒలిచి చెబుతావా
పట్టో బెట్టో గుట్టో కట్టో
నిజమేదో చెవిన పడనీవా
ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం గావా
నీతోటి స్నేహం.. సచ్చేటి సావా


బతిమాలడానికైనా.. ఇదిగో తయారుగున్నా
బదులియ్యి నేటికైనా.. బతికీ ఏదో విధానా
తాకే ఆ తెరపై.. దూకే ఓ మెరుపై..
నాకై.. నవ్వే విసిరావే
తీరా.. నీ ముందుంటే.. తీరేలా పొమ్మంటూ
తీరం దాచి తిరిగావే
తప్పో ఒప్పో గొప్పో ముప్పో తెలుపక.. లొసుగులెడతావా
మంచో చెడ్డో కచ్చో పిచ్చో.. తెలియక
నసిగి నడిచేవా
ఓ ఆడపిల్లా నువ్వర్థం గావా
సంద్రాలనైనా ముంచేటి నావా

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music