హ్రుదయమా - మేజర్ పాట సాహిత్యం

Hrudayama Lyrics Hrudayama Song Lyrics Hrudayama 
Hrudayama Song Lyrics From Major Movie
Lyrics Of Hrudayama Song From Major Movie
Major Songs Lyrics Major Movie Songs Lyrics
Major Movie Lyrics Major Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Hrudayama Lyrics - Major Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Sid Sriram
Songs Lyrics by Krishna Kanth & V N V Ramesh
Songs Music by Sricharan Pakala
---------------------


నిన్నే కోరే.. నే నిన్నే కోరే
ఆపేదేలా.. నీ చూపునే
లేనే లేనే.. నే నువ్వై నేనే
దారే మారే.. నీ వైపునే
మనసులో.. విరబూసినా
ప్రతి ఆశనీ.. నీ వలనే
నీ జతే.. మరి చేరినా
ఇక మరువనే.. నన్నే

హ్రుదయమా వినవే హ్రుదయమా
ప్రాణమా నువు నా ప్రాణమా
హ్రుదయమా వినవే హ్రుదయమా
ప్రాణమా నువు నా ప్రాణమా


మౌనాలు రాసే.. లేఖల్ని చదివా
భాషల్లె మారా.. నీ ముందరా
గుండెల్లొ మెదిలో చిన్నారి ప్రేమా
కలిసె చూడు నేడిలా
నన్నే చేరేలే.. నన్నే చేరే
ఇన్నాళ్ళ దూరం మీరగా
నన్నే చేరేలే.. నన్నే చేరే
గుండెల్లొ భారం తీరగా
క్షణములో నెరవేరినా.. ఇన్నాళ్ళ నా కలలే
అవుననే ఒక మాటతో.. పెనవేసెనే నన్నే

హ్రుదయమా వినవే హ్రుదయమా
ప్రాణమా నువు నా ప్రాణమా
హ్రుదయమా వినవే హ్రుదయమా
ప్రాణమా నువు నా ప్రాణమా

హ్రుదయమా
Lyricist : Krishna Kanth
Lyricist : V N V Ramesh
Male Singer : Sid Sriram
Actor : Adivi Sesh
Movie : Major


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music