రైజ్ ఆఫ్ శ్యాం పాట సాహిత్యం - శ్యాం సింగ రాయ్

Rise of Shyam Song Lyrics Rise of Shyam Lyrics Rise of Shyam 
Rise of Shyam Song Lyrics From Shyam Singha Roy Movie
Lyrics Of Rise of Shyam Song From Shyam Singha Roy Movie
Shyam Singha Roy Songs Lyrics Shyam Singha Roy Movie Songs Lyrics
Shyam Singha Roy Movie Lyrics Shyam Singha Roy Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Anurag KulkarniCizzy & Vishal Dadlani
Songs Lyrics by Krishna Kanth
Songs Music by Mickey J Meyer
---------------------


పుట్టిందా.. ఓ అక్షరమే
కాగితపూ.. కడుపు చీల్చే
అన్యాయం.. తలే తెంచే
అరె కరవాలంలా.. పదునా కలమేరా
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె ఎగసి ఎగసి పడు అలజడి వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..
సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..

పటాసుల్నే లికిస్తాడూ.. నిజం కోసం శ్రమిస్తాడూ
జనం కోసం తపిస్తాడూ.. అరె అజ్ఞానానికి పాతర వేస్తాడూ
పడుతూ ఉన్న ప్రతి పుట పైనా.. తన నెత్తురు సిరల పారేరా
మెడలే వంచే.. రాజులతోనే కవి ప్రశ్నల యుద్దంరా
సింధూరం.. రంగున్నా.. జండారా

శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె ఎగసి ఎగసి పడు అలజడి వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..
సింగ రాయ్..
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె ఎగసి ఎగసి పడు అలజడి వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..
సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..


గర్జించే ముద్ద్రేరా.. తెల్లోడైన నల్లోడైన.. తేడా లేదురా
స్వాతంత్రయం నీ స్వప్నంరా.. యే క్రోదాలు ఉద్వేగాలు నిన్నేం చేయురా
గుడిలో ఉన్నా గడిలో ఉన్నా.. స్త్రీ శక్తికి ఇంతటి కష్టాలా?
తలలే తెంపే ఆ కాలికకే.. చరబట్టుతు సంకెళ్ళా
నీ వల్లే ఈ స్వేచ్చే.. సాధ్యంరా

శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె ఎగసి ఎగసి పడు అలజడి వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..
సింగ రాయ్..
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె ఎగసి ఎగసి పడు అలజడి వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె తిరగబడిన సంగ్రామం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. అరె వెనకబడని చైతన్యం వాడే
శ్యాం సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..
సింగ రాయ్.. సింగ రాయ్..
Actor : Nani
Actress : Sai Pallavi
Actress : Krithi Shetty
Lyricist : Krishna Kanth
Male SInger : Vishal Dadlani
Male Singer : Anurag Kulkarni
Male Singer : Cizzy
Director : Rahul Sankrityan

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music