మధురా నగరిలో పాట సాహిత్యం - పెళ్లి సందడి


Madhura Nagarilo Lyrics Madhura Nagarilo Song Lyrics Madhura Nagarilo 
Madhura Nagarilo Song Lyrics From Pelli SandaD Movie
Lyrics Of Madhura Nagarilo Song From Pelli SandaD Movie
Pelli SandaD Songs Lyrics Pelli SandaD Movie Songs Lyrics
Pelli SandaD Movie Lyrics Pelli SandaD Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Lyrics by Chandrabose
Songs Music by M. M. Keeravani
---------------------


మధురా నగరిలో.. యమునా తటిలో
మురళీ స్వరములే.. ముసిరిన యెదలో
కురిసెనంట మురిపాల వాన..
లయలై.. హొయలై.. జలజల జతులై
గలగల గతులై.. 
వలపుల శ్రుతులై ..వయసుల ఆత్రుతలై

దొరక్క దొరక్క దొరికింది..
తలుక్కు చిలక ఇదీ
పలక్క పలక్క పలికేస్తూ..
ఝలక్కు విసిరినది
రెండు కళ్ళల్లొ కళ్ళు పెట్టి.. కౌగిల్ల ఇల్లు కట్టి
నచ్చావు నువ్వు అన్నది
గుండె గుమ్మంలొ కాలు పెట్టి.. గుట్టంత బైటపెట్టి
గుర్తుంచుకోమన్నది

మధురా నగరిలో..
మధురా నగరిలో.. యమునా తటిలో
మురళీ స్వరములే.. ముసిరిన యెదలో


చెంతకొచ్చెయ్యగానే..
చెమక్కు చెమక్కు.. చురుక్కు చురుక్కు
చటుక్కు చటుక్కు.. చిటుక్కులే
చెయ్యి పట్టెయ్యగానే..
తడక్కు తడక్కు.. దినక్కు దినక్కు
ఉడుక్కు ఉడుక్కు.. దుడుక్కులే
నువ్వు లేక చందమామ చిన్నబోయే
నిన్ను చేరి వెన్నెలంత వెల్లువాయే
నువ్వు రాక మల్లెపూలు తెల్లబోయే
నిన్ను తాకి పూల గుండు తేలికాయే
ఈ మాటకే.. ఈ రోజుకే.. ఇన్నాళ్లు వేచానే

దొరక్క దొరక్క దొరికింది..
తలుక్కు చిలక ఇదీ
పలక్క పలక్క పలికేస్తూ..
ఝలక్కు విసిరినది
రెండు కళ్ళల్లొ కళ్ళు పెట్టి.. కౌగిల్ల ఇల్లు కట్టి
నచ్చావు నువ్వు అన్నది
గుండె గుమ్మంలొ కాలు పెట్టి.. గుట్టంత బైటపెట్టి
గుర్తుంచుకోమన్నది

మధురా నగరిలో..
మధురా నగరిలో.. యమునా తటిలో
మురళీ స్వరములే.. ముసిరిన యెదలో
Movie : Pelli SandaD
Lyricist : Chandrabose
Actor : Roshan Meka
Actress : Sree Leela
Female Singer : T. Sreenidhi
Female Singer : Nayana Nair
Male Singer : Kaala Bhairava
Director : Gowri Ronanki

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music