లాలా భీమ్లా - భీమ్లా నాయక్ పాట సాహిత్యం

Lala Bheemla Song Lyrics Lala Bheemla Lyrics Lala Bheemla 
Lala Bheemla Song Lyrics From Bheemla Nayak Movie
Lyrics Of Lala Bheemla Song From Bheemla Nayak Movie
Bheemla Nayak Songs Lyrics Bheemla Nayak Movie Songs Lyrics
Bheemla Nayak Movie Lyrics Bheemla Nayak Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Arun Kaundinya
Songs Lyrics by Trivikram Srinivas
Songs Music by S. Thaman
---------------------


లాలా.. భీమ్లా..
అడవి పులీ.. గొడవపడీ
ఒడిసిపట్టూ.. దంచి కొట్టూ
కత్తి పట్టూ.. అదరగొట్టూ

గడగడగడ గుండెలదర
దడదడమని దున్నె బెదిరే

అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా
అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా

అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా
అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా

అడవి పులీ.. గొడవపడీ
ఒడిసిపట్టూ.. దంచి కొట్టూ

పది పడగల పాముపైన..
పాదమెట్టిన సామి తోడు
పిడుగులొచ్చి మీద పడితె..
కొండ గొడుగు నెత్తినోడు.. లాలా భీమ్లా
ఎద్దులొచ్చి మీద పడితె..
గుద్ది గుద్ది సంపినోడు
ఎదురొచ్చిన పహిల్వాన్‌ని..
పైకి పైకి ఇసిరినాడు.. లాలా భీమ్లా


లాలా.. భీమ్లా..
అడవి పులీ.. గొడవపడీ
ఒడిసిపట్టూ.. దంచి కొట్టూ
కత్తి పట్టూ.. అదరగొట్టూ

అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా
అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా

అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా
అలగలగలగలగల లాల్లా
అలగలగలగలగల భీమ్లా

అడవి పులీ.. గొడవపడీ
ఒడిసిపట్టూ.. దంచి కొట్టూ
కత్తి పట్టూ.. అదరగొట్టూ

భీమ్లానాయక్.. భీమ్లానాయక్.. భీమ్లానాయక్


Lyricist : Trivikram Srinivas
Music : S. Thaman
Director : Sagar K Chandra
Male Singer : Arun Kaundinya
Actor : Pawan Kalyan


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music