శ్వాసలో పాట సాహిత్యం - కొండపొలం

Shwaasalo Song Lyrics Shwaasalo Lyrics Shwaasalo 
Shwaasalo Song Lyrics From Kondapolam Movie
Lyrics Of Shwaasalo Song From Kondapolam Movie
Kondapolam Songs Lyrics Kondapolam Movie Songs Lyrics
Kondapolam Movie Lyrics Kondapolam Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Shwaasalo Lyrics - Kondapolam Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by P V N S Rohit & Yamini Ghantasala
Songs Lyrics by M.M. Keeravani
Songs Music by M. M. Keeravani
---------------------


నీలో.. నాలో
నీలో.. నాలో
నీలో.. నాలో
నీలో.. నాలో
నీలో.. నాలో

శ్వాసలో.. హద్దుల్ని దాటలన్న ఆశా
ఆశలో.. పొద్దుల్ని మరిచే హాయి మోశా
గుండె లోయల్లో.. పొంగు వాగుల్లో
ప్రేమ సాగుల్లో.. వాగు వోగుల్లో
మేణు మరిచేలా.. పైన పడుతున్నా
కూన డేగల్లో.. తేనెటీగల్లో

శ్వాసలో.. హద్దుల్ని దాటలన్న ఆశా


పరువములో.. అణువు అణువు.. పరవశమందదా
పరవశమే.. అలలు అలలై.. అలజడి రేపగా
ఈటితో ఆటలే.. తేట తెల్లమై
రా.. రా.. రా.. అనే

శ్వాసలో.. హద్దుల్ని దాటలన్న ఆశా
ఆశలో.. పొద్దుల్ని మరిచే హాయి మోశా
గుండె లోయల్లో.. పొంగు వాగుల్లో
ప్రేమ సాగుల్లో.. వాగు వోగుల్లో
మేణు మరిచేలా.. పైన పడుతున్నా
కూన డేగల్లో.. తేనెటీగల్లో
ఆశలో.. పొద్దుల్ని మరిచే హాయి మోశా
Female Singer : Yamini Ghantasala
Movie : Kondapolam
Lyricist : M.M. Keeravani
Male Singer : P V N S Rohit


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music