జననీ శివ కామినీ పాట సాహిత్యం - నర్తనశాల

Janani Siva Kaamini Lyrics Janani Siva Kaamini Song Lyrics Janani Siva Kaamini 
Janani Siva Kaamini Song Lyrics From Nartanasala Movie
Lyrics Of Janani Siva Kaamini Song From Nartanasala Movie
Nartanasala Songs Lyrics Nartanasala Movie Songs Lyrics
Nartanasala Movie Lyrics Nartanasala Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by P. Susheela
Songs Lyrics by Samudrala Raghavacharya
Songs Music by Susarla Dakshinamurthi
---------------------


అమ్మా.. అమ్మా
జననీ శివ కామినీ
జయ శుభకారిని విజయరూపినీ
జననీ శివ కామినీ
జయ శుభకారిని విజయరూపినీ
జననీ శివ కామినీ

అమ్మవు నీవే అఖిల జగాలకు
అమ్మల గన్నా అమ్మవు నీవే
అమ్మవు నీవే అఖిల జగాలకు
అమ్మల గన్నా అమ్మవు నీవే
నీ చరనములే నమ్మితినమ్మా
నీ చరనములే నమ్మితినమ్మా
శరణము కోరితి అమ్మ భవానీ

జననీ శివ కామినీ
జయ శుభకారిని విజయరూపినీ
జననీ శివ కామినీ


నీ దరినున్నా తొలగు భయాలు
నీ దయలున్నా కలుగు జయాలు
నీ దరినున్నా తొలగు భయాలు
నీ దయలున్నా కలుగు జయాలు
నిరతము మాకూ నీడగ నిలచీ
నిరతము మాకూ నీడగ నిలచీ
జయము నీయవే అమ్మా
జయము నీయవే అమ్మా భవానీ

జననీ శివ కామినీ
జయ శుభకారిని విజయరూపినీ
జననీ శివ కామినీ
Female Singer : P. Susheela
Movie : Nartanasala
Actress : Savitri

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music