మనసులోనె నిలిచిపోకె పాట సాహిత్యం - వరుడు కావలెను

Manasulone Nilichipoke Song Lyrics Manasulone Nilichipoke Lyrics Manasulone Nilichipoke 
Manasulone Nilichipoke Song Lyrics From Varudu Kaavalenu Movie
Lyrics Of Manasulone Nilichipoke Song From Varudu Kaavalenu Movie
Varudu Kaavalenu Songs Lyrics Varudu Kaavalenu Movie Songs Lyrics
Varudu Kaavalenu Movie Lyrics Varudu Kaavalenu Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Chinmayi
Songs Music by Vishal Chandrasekhar
---------------------


మనసులోనె నిలిచిపోకె.. మైమరపుల మధురిమా
పెదవి దాటి వెలికిరాక.. బెదురెందుకె హ్రుదయమా
మనసులోనె నిలిచిపోకె.. మైమరపుల మధురిమా
పెదవి దాటి వెలికిరాక.. బెదురెందుకె హ్రుదయమా

ఎన్నినాళ్లిలా.. ఈ దోబూచుల సంశయం
అన్ని వైపులా.. వెనుతరిమే ఈ సంబరం
అదును చూసి అడగదేమి.. లేనిపోని బిడియమా
ఊహలోనె ఊయలూపి.. జారిపోకె సమయమా
తడబడే తలపుల తపనా.. ఇదని.. తెలపకా

మనసులోనె నిలిచిపోకె.. మైమరపుల మధురిమా
పెదవి దాటి వెలికిరాక.. బెదురెందుకె హ్రుదయమా
మనసులోనె నిలిచిపోకె.. మైమరపుల మధురిమా
పెదవి దాటి వెలికిరాక.. బెదురెందుకె హ్రుదయమా

రా ప్రియా శశివదనా.. అని యే పిలుపూ వినబడెనా
తనపై ఇది వలనా.. ఏదో భ్రమలో ఉన్నానా
చిటికె చెవిబడి.. త్రుటిలో మతి చెడి
నానా యాతనా.. మెలిపెడుతుండగా


నా ప్రతి అణువణువూ.. సుమమై విరిసే తొలి ఋతువూ
ఇకపై నా ప్రతి చూపూ.. తనకై వేచే నవవధువూ
చెలిమే బలపడి.. ఋణమై ముడిపడే
రాధాలాపనా.. మొదలవుతుండగా

మనసులోనె నిలిచిపోకె.. మైమరపుల మధురిమా
పెదవి దాటి వెలికిరాక.. బెదురెందుకె హ్రుదయమా
మనసులోనె నిలిచిపోకె.. మైమరపుల మధురిమా
పెదవి దాటి వెలికిరాక.. బెదురెందుకె హ్రుదయమా
Female Singer : Chinmayi
Actress : Ritu
Actor : Naga Shourya
Director : Lakshmi Sowjanya

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music