నీలి నింగి తాకాలనీ పాట సాహిత్యం - గూడుపుఠాణి

Neeli Ningi Thaakalani Lyrics Neeli Ningi Thaakalani Song Lyrics Neeli Ningi Thaakalani 
Neeli Ningi Thaakalani Song Lyrics From Guduputani Movie
Lyrics Of Neeli Ningi Thaakalani Song From Guduputani Movie
Guduputani Songs Lyrics Guduputani Movie Songs Lyrics
Guduputani Movie Lyrics Guduputani Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Sunitha Upadrashta
Songs Lyrics by Vamsi Kamal
Songs Music by Pratap Vidya
---------------------


నీలి నింగి తాకాలనీ
వాన విల్లై మెరవాలనీ
ఆడుతూ పాడుతూ సాగింది.. ఓ జంటా
పాప లాంటి పసివాళ్ళనీ
ప్రేమలోకం దరిచేరనీ
చల్లనీ వెన్నెలై.. నవ్వుల్ని నింపాలనీ
సెలయేరు నడకల్లే.. సాగేనా పరుగూ
తడబాటూ లేకుండా.. ఆగేనా అడుగూ
వెలుగు పూలను పూచే ఉదయం
రేయి ఆశల తారల తీరం
అడుగు వేయక అందదు గమ్యం
రేపు యేముందొ దాచేటి పేజీనె.. కాలం

నీలి నింగి తాకాలనీ
వాన విల్లై మెరవాలనీ
ఆడుతూ పాడుతూ సాగింది.. ఓ జంటా


చందమామ చల్ల గాలి.. వెన్నెలల్లె చల్లినా
చీకటి చాటున.. యేమి దాచెనో
రంగు రంగు రెక్కలున్న.. సీతాకోకై వాలిన
కొమ్మల్లొ దాగిన.. గుట్టు యేమిటో
ఆ చినుకులిలా.. ఓ తొలకరి కలగా
పుడమి తడిపిన.. జల్లుగా
ఈ పయనమిలా.. ఆ గగనము చూసినా
తిరిగి ఎగురుట.. సాధ్యమా
ఈ పదములకే.. ఓ బదులవుతూ
యే వెలుగును చూపి.. దారి అవ్వదే!!

నీలి నింగి తాకాలనీ
వాన విల్లై మెరవాలనీ
ఆడుతూ పాడుతూ సాగింది.. ఓ జంటా
Female Singer : Sunitha Upadrashta
Lyricist : Vamsi Kamal
Actor : Saptagiri
Music : Pratap Vidya
Actress : Nehasolanki
Director : KMKumar
Movie : Guduputani

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music