బృందావనమది అందరిది పాట సాహిత్యం - మిస్సమ్మ

Brindavanamadi Andaridi Lyrics Brindavanamadi Andaridi Song Lyrics Brindavanamadi Andaridi 
Brindavanamadi Andaridi Song Lyrics From Missamma Movie
Lyrics Of Brindavanamadi Andaridi Song From Missamma Movie
Missamma Songs Lyrics Missamma Movie Songs Lyrics
Missamma Movie Lyrics Missamma Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by A.M.Rajah & P. Susheela
Songs Lyrics by Pingali Nagendrarao
Songs Music by Saluri Rajeswara Rao
---------------------


 బృందావనమది అందరిది.. గోవిందుడు అందరి వాడేలే
బృందావనమది అందరిది.. గోవిందుడు అందరి వాడేలే
ఎందుకె రాధ ఈసునసూయలు.. అందములందరి ఆనందములే
ఎందుకె రాధ ఈసునసూయలు.. అందములందరి ఆనందములే
బృందావనమది అందరిది.. గోవిందుడు అందరి వాడేలే

పిల్లన గ్రోవిని పిలుపును వింటే.. ఉల్లము ఝల్లున పొంగదటే
పిల్లన గ్రోవిని పిలుపును వింటే.. ఉల్లము ఝల్లున పొంగదటే
రాగములో.. అనురాగము చిందిన.. జగమే ఊయలలూగదటే
రాగములో.. అనురాగము చిందిన.. జగమే ఊయలలూగదటే
బృందావనమది అందరిది.. గోవిందుడు అందరి వాడేలే


రాసక్రీడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోసులు వేయవటే
రాసక్రీడల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోసులు వేయవటే
ఎందుకె రాధ ఈసునసూయలు.. అందములందరి ఆనందములే
బృందావనమది అందరిది.. గోవిందుడు అందరి వాడేలే
గోవిందుడు అందరి వాడేలేMovie : Missamma
Male Singer : A.M.Rajah
Female Singer : P. Susheela
Actress : Jamuna
Director : L. V. Prasad
Actress : Savitri

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music