వయ్యారి పాట సాహిత్యం - 30 వెడ్స్ 21

Vayyari Lyrics Vayyari Song Lyrics Vayyari 
Vayyari Song Lyrics From 30 weds 21 Movie
Lyrics Of Vayyari Song From 30 weds 21 Movie
30 weds 21 Songs Lyrics 30 weds 21 Movie Songs Lyrics
30 weds 21 Movie Lyrics 30 weds 21 Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Vayyari Lyrics - 30 weds 21 Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Jose Jimmy
Songs Lyrics by Jose Jimmy
Songs Music by Jose Jimmy
---------------------


సిన్నారీ.. సిన్నారి అంటే ఊరుకోదే
వయ్యారీ.. వయ్యారి అలకకు హద్దే లేదే
సిన్నారీ.. సిన్నారి అంటే ఊరుకోదే
వయ్యారీ.. వయ్యారి అలకకు హద్దే లేదే

గడసరి మాటలు అన్నా.. పెడసరి మూతులు ఉన్నా
గడసరి మాటలు పెడసరి మూతులు ఎన్నో ఉన్నా
మనసు మాత్రం వెన్నా.. 

ఓ నారీ.. ఓ సిన్నారీ
ఓ మై నారీ.. ఓ వయ్యారీ
ఓ నారీ.. ఓ సిన్నారీ
ఓ మై డియర్ నారీ.. ఓ వయ్యారీ
Lyricist : Jose Jimmy
Music : Jose Jimmy
Male Singer : Jose Jimmy
Actress : Ananya
Actor : Chaitanya Rao
Director : Prithvi Vanam
Movie : 30 Weds 21

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music