సువ్వి సువ్వీ సువ్వాలమ్మా పాట సాహిత్యం - స్వాతిముత్యం

 Suvvi Suvvi Suvvalamma Song Lyrics Suvvi Suvvi Suvvalamma Lyrics Suvvi Suvvi Suvvalamma 
Suvvi Suvvi Suvvalamma Song Lyrics From Swati Mutyam Movie
Lyrics Of Suvvi Suvvi Suvvalamma Song From Swati Mutyam Movie
Swati Mutyam Songs Lyrics Swati Mutyam Movie Songs Lyrics Swati Mutyam Movie Lyrics
Swati Mutyam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by S. P. Balasubrahmanyam and S. Janaki
Songs Lyrics by C. Narayana Reddy
Songs Music by Ilaiyaraaja
---------------------


సువ్వి సువ్వీ.. సువ్వాలమ్మా.. సీతాలమ్మా
గువ్వ మువ్వా.. సవ్వాడల్లే.. నవ్వాలమ్మా
సువ్వి సువ్వీ.. సువ్వాలమ్మా.. సీతాలమ్మా
గువ్వ మువ్వా.. సవ్వాడల్లే.. నవ్వాలమ్మా
సువ్వి సువ్వీ.. సువ్వాలమ్మా.. సీతాలమ్మా
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ
సువ్వి సువ్వీ.. సువ్వాలమ్మా.. సీతాలమ్మా

అండా దండా ఉండాలనీ.. కోదండరాముని నమ్ముకుంటే
అండా దండా ఉండాలనీ.. కోదండరాముని నమ్ముకుంటే
గుండేలేని మనిషల్లే.. నిను కొండా కోనలకొదిలేశాడా
గుండేలేని మనిషల్లే..
గుండేలేని మనిషల్లే.. నిను కొండా కోనలకొదిలేశాడా
అగ్గీలోనా దూకీ.. పువ్వు మొగ్గాలాగా తేలిన నువ్వూ
నెగ్గేవమ్మా ఒక నాడూ.. నింగీ నేలా నీ తోడూ
నెగ్గేవమ్మా ఒక నాడూ.. నింగీ నేలా నీ తోడూ
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ
సువ్వి సువ్వీ.. సువ్వాలమ్మా.. సీతాలమ్మా


చుట్టూ ఉన్నా చెట్టూ చేమా.. తోబుట్టువులింకా నీకమ్మా
చుట్టూ ఉన్నా చెట్టూ చేమా.. తోబుట్టువులింకా నీకమ్మా
ఆగక పొంగే కన్నీల్లే నీ ఆకలి డప్పులు తీర్చేనమ్మా
ఆగక పొంగే కన్నీల్లే నీ ఆకలి డప్పులు తీర్చేనమ్మా
పట్టిన గ్రహణం విడిచీ..
నీ బతుకున పున్నమి పండే.. ఘడియ
వస్తుందమ్మా ఒకనాడూ.. చూస్తున్నాడూ పైవాడు
వస్తుంద! ఆనాడూ.. చూస్తాడా ఆ పైవాడూ
సువ్వీ సువ్వీ సువ్వీ


Movie : Swati Mutyam
Lyricist : C. Narayana Reddy
Music : Ilaiyaraaja
Male Singer : S. P. Balasubrahmanyam
Female Singer : S. Janaki
Actress : Raadhika
Actor : Kamal Haasan

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music