శశివదనే శశివదనే పాట సాహిత్యం - ఇద్దరు

Sasivadane Sasivadane Lyrics Sasivadane Sasivadane Song Lyrics Sasivadane Sasivadane 
Sasivadane Sasivadane Song Lyrics From Iddaru Movie
Lyrics Of Sasivadane Sasivadane Song From Iddaru Movie
Iddaru Songs Lyrics Iddaru Movie Songs Lyrics
Iddaru Movie Lyrics Iddaru Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Bombay Jayashri & P. Unnikrishnan
Songs Lyrics by Veturi Sundararama Murthy
Songs Music by A. R. Rahman
---------------------


శశివదనే శశివదనే.. స్వరనీలాంబరి నీవా
సందెల వన్నెల వైఖరితో.. నీ మది తెలుపగ రావా
అచ్చొచ్చేటి వెన్నెలలో.. విచ్చందాలు నవ్వగనే
గుచ్చత్తేటి కులుకు సిరీ.. నీదా
అచ్చొచ్చేటి వెన్నెలలో.. విచ్చందాలు నవ్వగనే
గుచ్చత్తేటి కులుకు సిరీ.. నీదా

నవమదనా నవమదనా.. కలపకు కన్నుల మాటా
శ్వేతాశ్వమ్ముల వాహనుడా.. విడువకు మురిసిన బాటా
అచ్చొచ్చేటి వెన్నెలలో.. విచ్చందాలు నవ్వగనే
గిచ్చే మోజు మోహనమే.. నీదా
అచ్చొచ్చేటి వెన్నెలలో.. విచ్చందాలు నవ్వగనే
గిచ్చే మోజు మోహనమే.. నీదా

మదన మోహిని చూపులోనా మాండు రాగమేలా
మదన మోహిని చూపులోనా మాండు రాగమేలా
పడుచు వాడిని కన్న వీక్షనా.. పంచదార కాదా
కలా ఇలా మేఘమాసం.. క్షణానికో తోడిరాగం
కలా ఇలా మేఘమాసం.. క్షణానికో తోడిరాగం
చందనం కలిసినా.. ఊపిరిలో
కరిగే మేఖల.. కట్టె నీ ఇల్లే


శశివదనే శశివదనే.. స్వరనీలాంబరి నీవా
సందెల వన్నెల వైఖరితో.. నీ మది తెలుపగ రావా
అచ్చొచ్చేటి వెన్నెలలో.. విచ్చందాలు నవ్వగనే
గిచ్చే మోజు మోహనమే.. నీదా
అచ్చొచ్చేటి వెన్నెలలో.. విచ్చందాలు నవ్వగనే
గుచ్చత్తేటి కులుకు సిరీ.. నీదా

నెయ్యం వియ్యం ఎదేదైనా.. తనువు నిలువదేలా
నెయ్యం వియ్యం ఎదేదైనా.. తనువు నిలువదేలా
నేను నీవూ ఎవ్వరికెవరం వలపు చిలికెనేలా
ఒకే ఒక చైత్రవేళా.. పురే విడీ పూతలాయే
ఒకే ఒక చైత్రవేళా.. పురే విడీ పూతలాయే
అమృతం కురిసిన రాతిరివో
జాబిలి హృదయం జత చేరేMovie : Iddaru
Male Singer : P. Unnikrishnan
Female Singer : Bombay Jayashri
Actor : Mohanlal
Actress : Madhoo
Actress : Aishwarya Rai
Music : A. R. Rahman
Director : Mani Ratnam

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music