ఓహ్ ప్రియా ప్రియా పాట సాహిత్యం - ఇష్క్

Oh Priya Priya Lyrics Oh Priya Priya Song Lyrics Oh Priya Priya 
Oh Priya Priya Song Lyrics From Ishq Movie
Lyrics Of Oh Priya Priya Song From Ishq Movie
Ishq Songs Lyrics Ishq Movie Songs Lyrics
Ishq Movie Lyrics Ishq Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Oh Priya Priya Lyrics - Ishq Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Nithya Menen & Adnan Sami
Songs Lyrics by Krishna Chaitanya
Songs Music by Anup Rubens
---------------------

యు ఆర్ మై హనీ
యు ఆర్ మై జాలీ

ఓహ్ ప్రియా ప్రియా
ఓ మై డియర్ ప్రియా.. నీ ప్రేమలొ మనసే..
మునిగిందీవేళా
తెలుసా నీకైనా.. ఒంటరి ఊహల్లో.. ఉన్నా.. వూపిరిలో నువ్వేలే ప్రియా
ఐ లవ్ యు అని పలికినదే నిను తాకిన గాజైనా
అలిగిన నా చెలి నవ్వుల్లో నీ ప్రేమని చూస్తున్నా
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్

ఓహ్ ప్రియా ప్రియా
ఓ మై డియర్ ప్రియా.. నీ ప్రేమలొ మనసే..
మునిగిందీవేళా

ప్రాయం నిన్నేదో సాయం అడిగిందా.. హ్మ్మ్
దోబూచులాటే వయసు ఆడిందా.. ఓ
తుల్లింత పేరే ప్రేమ అనుకుంటే
నా పెదవి నిన్నే దాచుకుంటుందీ
విడిగా నిన్నుదొలనూ.. నీకేం కానివ్వనూ
కదిలే నీ కలకు.. ప్రాణం నేనూ
ఏమంటావో.. ఏమంటావో
ఐ లవ్ యు అని పలికినదే నిను తాకిన గాజైనా
అలిగిన నా చెలి నవ్వుల్లో నీ ప్రేమని చూస్తున్నా
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్

యు ఆర్ మై హనీ
యు ఆర్ మై జాలీ

ఆకాశం నేనై అంతటా ఉన్నా
తారల్లె నాపై మెరిసి పోలేవా
నీ అల్లరి లోనే తేలిపోతుంటే
నీ చెలిమి చేరువై.. చేరుకోలేవా
ఉన్న నీకందనూ.. నాలా ప్రేమించనూ
నీకు నేనున్న నా బంగారూ
ఏమౌతానో.. నీ మాయలో
ఐ లవ్ యు అని పలికినదే నిను తాకిన గాజైనా
అలిగిన నా చెలి నవ్వుల్లో నీ ప్రేమని చూస్తున్నా
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
యూ ఆర్ మై ఎవెరితింగ్
ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్ ఎవెరితింగ్

ఓహ్ ప్రియా ప్రియా.. ప్రియా ప్రియాMovie : Ishq
Lyricist : Krishna Chaitanya
Music : Anup Rubens
Male Singer : Adnan Sami
Actress : Nithya Menen
Female Singer : Nithya Menen
Actor : Nithiin
Director : Vikram Kumar

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music