మెరిసెలే మెరిసెలే పాట సాహిత్యం - అర్ధ శతాబ్ధం

Merisaley Merisaley Lyrics Merisaley Merisaley Song Lyrics Merisaley Merisaley 
Merisaley Merisaley Song Lyrics From Ardhashathabdam Movie
Lyrics Of Merisaley Merisaley Song From Ardhashathabdam Movie
Ardhashathabdam Songs Lyrics Ardhashathabdam Movie Songs Lyrics
Ardhashathabdam Movie Lyrics Ardhashathabdam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Shankar Mahadevan
Songs Lyrics by Rahaman
Songs Music by Nawfal Raja AIS
---------------------


మాంగల్యం తంతునానేనా.. మమజీవన హేతునా

అరె మెరిసెలే మెరిసెలే.. మిలమిలమిల మెరిసెలే
కనులలో వెలుగులే.. కలల సిరులుగా
జత కలిసెలే కలిసెలే.. ఇరు మనసులు కలిసెలే
అడుగులే ఒకటిగా.. కలిసి నడవగా
ఆ నింగి మెరిసంది పందిరిగా
ఈ నేల వెలసింది పీఠలుగా
తొలి వలపే.. వధువై నిలిచే
వరుడే.. వరమై రాగా
ఈ జగమే అతిధై మురిసే
మనసే.. మనువై పోగా
ఇక శ్వాసలో.. శ్వాసగా.. కలగలిసిన ఆశగా
ఉండిపోవాలిలా ఒకరికొకరుగా

ఒక కలలాగ.. కరిగెను దూరం
ఇక జతచేరి.. మురిసెను ప్రాణం
ఒక శిలలాగ.. నిలిచెను గానం
ఒడి గుడిలోనె.. తరిగెను భారం
ఇది కదా.. ఈ.. హ్రుదయములో.. ఒదిగిన ప్రేమ బంధం
ఒక స్వరమై.. తడిమినది.. తనువును రాగ బంధం
గుండె నిండ సందడేదో తెచ్చి..
ఉండిపోయినావె పండగల్లె వచ్చి
పున్నమల్లె.. వెండి వెన్నెలల్లె..
నన్ను అల్లుకోవె రెండు కళ్ళతోటి
జరిగి జరిగి.. కరిగే తొలకరి.. పరువపు జడిగా
యెదపై.. పలికే తడి.. తకతకతక తకదిమిత
ఇక శ్వాసలో.. శ్వాసగా.. కలగలిసిన ఆశగా
ఉండిపోవాలిలా ఒకరికొకరుగా


గెలిచినదే.. నిను నా ప్రేమా
నిలిపినదే.. లోనా
విడువనులే.. ఇక యే జన్మా
జతపడుతూ.. రానా
ఒక నీడనై నడిపించనా
ఒక ప్రాణమై బ్రతికేయనా
ప్రణయములే.. ఎదురైనా.. చెదరనిదీ ప్రయాణం
చరితలలో.. చదవనివో.. కథ.. మన ప్రేమ కావ్యం
నువ్వు నేను పాడుకున్న పాట..
రంగురంగులున్న జ్ఞాపకాల తోట
నువ్వు నేను ఏకమైన చోట..
మబ్బులంటు లేని చందమామ కోట
నువ్వు నా సగమై.. జగమై.. ఉదయపు తొలి కిరణములా
వెలుగై తగిలే.. నులి జిలిబిలి తలుకుల తరగలుగా
ఇక శ్వాసలో.. శ్వాసగా.. కలగలిసిన ఆశగా
ఉండిపోవాలిలా ఒకరికొకరుగా
ఆ నింగి మెరిసంది పందిరిగా
ఈ నేల వెలసింది పీఠలుగా
తొలి వలపే.. వధువై నిలిచే
వరుడే.. వరమై రాగా
ఈ జగమే అతిధై మురిసే
మనసే.. మనువై పోగా
ఇక శ్వాసలో.. శ్వాసగా.. కలగలిసిన ఆశగా
ఉండిపోవాలిలా ఒకరికొకరుగా
Lyricist : Rahaman
Male Singer : Shankar Mahadevan
Director : Rawindra Pulle
Actress : Krishna Priya

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music