కరుక్కు చూపు కుర్రాడా పాట సాహిత్యం - రాయుడు

Karukku Choopu Kurraada Lyrics Karukku Choopu Kurraada Song Lyrics Karukku Choopu Kurraada 
Karukku Choopu Kurraada Song Lyrics From Rayudu Movie
Lyrics Of Karukku Choopu Kurraada Song From Rayudu Movie
Rayudu Songs Lyrics Rayudu Movie Songs Lyrics
Rayudu Movie Lyrics Rayudu Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Lyrics by Sri Mani
Songs Music by D. Imman
---------------------


కరుక్కు చూపు కుర్రాడా.. నాతో కడవరకు వస్తావా
మల్లె పూవ్వు మనసోడా.. నాకే ముద్దుల ముడి వేస్తావా
కాలాన్నే.. మన్నవనీకా
కౌగిలినే.. విడువనని.. హ హ
నీ మీసమ్మీద వొట్టేస్తావా.. నా శ్వాసల్లోనె నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా.. వందేళ్లు ప్రేమ పంచిస్తావా

కరుక్కు చూపు కుర్రాడా.. నాతో కడవరకు వస్తావా
మల్లె పూవ్వు మనసోడా.. నాకే ముద్దుల ముడి వేస్తావా

ఒంటరి దాన్ని.. సానా
ఇది నీల్లు లేని.. మీనా
పసుపు తాడుతోనా.. నీ వశం అయిపోతున్నా
అందం అనే సిరిలో.. అంతులేని దానా
గుండెలోతుల్లోనా.. నిను దాచిపెట్టుకోనా
గల గల గాజులు.. చేతుల కోసం
నాలో మోజులు.. నీ కోసం
పువ్వుల వెన్నెల.. నీ వొడి కోసం
నాలో.. వన్నెలు నీకొసం
చుక్కలది.. లెక్కలది.. టక్కున లెక్క తేలిపోదే
అదేమిటో.. నీ వొంటిపై.. పుట్టు మచ్చ లెక్క తేలదే

నీ మీసమ్మీద వొట్టేస్తావా.. నా శ్వాసల్లోనె నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా.. వందేళ్లు ప్రేమ పంచిస్తావా

కరుక్కు చూపు కుర్రాడా.. నాతో కడవరకు వస్తావా
మల్లె పూవ్వు మనసోడా


యే పాశం నిండిన యెదలో.. నే వాసం ఉండిపోనా
వారం తీరక మునుపే.. మధుమాసం తెప్పించేయనా
జాము రాతిరేలా.. నీ జతే చేరుకోనా
నువ్వొక ముద్దు ఇస్తే.. జంట చక్కెరకేలి పూయ్యనా
పిలువక ముందే పలికేస్తున్నా.. అడగక ముందే ఇచ్చేయనా
నీ చిరు నవ్వులె చాలంటున్నా.. చితి నుంచైనా వచ్చేయనా
ఉసురుని ఊపిరిని యేనాడొ నీకు ఇచ్చుకున్నా..
యేడేడు నా జన్మలకి.. యేడడుగులు ఇవ్వగలవా
నీ మీసమ్మీద వొట్టేస్తావా.. నా శ్వాసల్లోనె నివసిస్తావా
నీ ప్రాణం నాకు రాసిస్తావా.. వందేళ్లు ప్రేమ పంచిస్తావా

కరుక్కు చూపు కుర్రాడా..


Actor : Vishal
Actress : Sri Divya
Music : D. Imman
Female Singer : Vandana Srinivasan
Male Singer : Jithin Raj
Male Singer : Jayamoorthy
Director : M. Muthaiah
Lyricist : Sri Mani
Movie : Rayudu

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music