కళ్యాణం పాట సాహిత్యం - పుష్పక విమానం

Kalyanam Song Lyrics Kalyanam Lyrics Kalyanam 
Kalyanam Song Lyrics From Pushpaka Vimanam Movie
Lyrics Of Kalyanam Song From Pushpaka Vimanam Movie
Pushpaka Vimanam Songs Lyrics Pushpaka Vimanam Movie Songs Lyrics
Pushpaka Vimanam Movie Lyrics Pushpaka Vimanam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Lyrics by Kasarla Shyam
Songs Music by Ram Miryala
---------------------


అమ్మలాలో.. పైడి కొమ్మలాలో
ముద్దుల గుమ్మలాలో
సందళ్ళు నింపారే పందిళ్లల్లో
బంగారు బొమ్మలాలో
మోగేటి సన్నాయి మోతల్లలో
సాగేటి సంబరాలో
కోయిలాలో రామ సిలకలాలో
పలకండి మంతరాలొ

కళ్యాణం కమనీయం
ఒకటయ్యే.. వేళనా వైభోగం
కళ్యాణం కమనీయం
ఈ రెండు మనసులే రమణీయం

మూడే ముళ్లటా.. ముడి పడుతుంటె ముచ్చటా
నాలుగు దిక్కుల కంటా..
చూడ ముచ్చటైన వేడుకంటా
ఆ పంచ భూతాల తోడుగా..
ప్రేమ పంచుకొనే పండగంటా
ఆరారు కాలాల నిండుగా..
ఇది నూరేళ్ళ పచ్చని పంట

అమ్మలాలో.. పైడి కొమ్మలాలో
ముద్దుల గుమ్మలాలో
ఇంటి పేరు మారె ఈ తంతులో
చుక్కలె అక్షింతలో
మోగేటి సన్నాయి మోతల్లలో
సాగేటి సంబరాలో
పలకరించె.. తడి ఓ లీలలో
పుట్టినింట కళ్ళలో


యేడడుగులెయగ ఈ అగ్ని మీకు సాక్షిగా
యేడు జన్మల బంధంగా
యెనిమిది గడప దాటి.. ఆనందాలు చూడగా..
నీ అనుబంధమే బలపడగా
ఇక తొమ్మిది నిండితె నెలా
నెమ్మ నెమ్మదిగ తీర కలా
పది అంకెల్లొ సంసారమిలా
పదిలంగ సాగేటి అలా
ఒకటయ్యేనంట ప్రాణం
ఒకరంటే.. ఇంకొకరి లోకం
ఇద్దరు చెరో సగం.. ఇక ఇద్దరిదంట కష్టం సుఖం

అమ్మలాలో.. పైడి కొమ్మలాలో
ముద్దుల గుమ్మలాలో
సందళ్ళు నింపారే పందిళ్లల్లో
బంగారు బొమ్మలాలో
మోగేటి సన్నాయి మోతల్లలో
సాగేటి సంబరాలో
కోయిలాలో రామ సిలకలాలో
పలకండి మంతరాలొ

అమ్మలాలో.. పైడి కొమ్మలాలో
ముద్దుల గుమ్మలాలో
సందళ్ళు నింపారే పందిళ్లల్లో
బంగారు బొమ్మలాలో
మోగేటి సన్నాయి మోతల్లలో
సాగేటి సంబరాలో
కోయిలాలో రామ సిలకలాలో
పలకండి మంతరాలొMusic : Ram Miryala
Male Singer : Sid Sriram
Female Singer : Satyavathi Rathod(Mangli)
Actress : Geeth Saini
Director : Damodara
Lyricist : Kasarla Shyam

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music