గుండెల్లో ఏముందో పాట సాహిత్యం - మన్మథుడు

Gundello Emundo Song Lyrics Gundello Emundo Lyrics Gundello Emundo 
Gundello Emundo Song Lyrics From Manmadhudu Movie
Lyrics Of Gundello Emundo Song From Manmadhudu Movie
Manmadhudu Songs Lyrics Manmadhudu Movie Songs Lyrics
Manmadhudu Movie Lyrics Manmadhudu Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Sumangali & Venu
Songs Music by Devi Sri Prasad
---------------------


గుండెల్లో.. ఏముందో.. కళ్ళళ్ళో.. తెలుస్తోందీ
పెదవుల్లో.. ఈ మౌనం.. నీ పేరే.. పిలుస్తోందీ
నిలవదు కద హ్రుదయం.. నువు ఎదురుగ నిలబడితే
కదలదు కద సమయం.. నీ అలికిడి వినకుంటే
కలవరమో.. తొలివరమో.. తెలియని తరుణమిదీ

గుండెల్లో.. ఏముందో.. కళ్ళళ్ళో.. తెలుస్తోందీ
పెదవుల్లో.. ఈ మౌనం.. నీ పేరే.. పిలుస్తోందీ

మనస.. మనస.. మనస.. హో మనసా

పువ్వులో లేనిదీ.. నీ నవ్వులో ఉన్నదీ
నువ్వు ఇప్పుడన్నదీ.. నేను ఎప్పుడూ విననిదీ
నిన్నిలా చూసి పయనించీ.. వెన్నెలే చిన్నబోతోందీ
కన్నూలే దాటి కలలన్నీ.. ఎదురుగా వచ్చినట్టుందీ
ఏమో.. ఇదంతా.. నిజంగా కలలాగే.. ఉందీ

గుండెల్లో.. ఏముందో.. కళ్ళళ్ళో.. తెలుస్తోందీ
పెదవుల్లో.. ఈ మౌనం.. నీ పేరే.. పిలుస్తోందీ


ఎందుకో తెలియనీ.. కంగారు పుడుతున్నదీ
ఎక్కడా జరగానీ.. వింతేమి కాదే ఇదీ
పరిమళం వెంట పయనించే.. పరుగు తడబాటు పడుతోందీ
పరిణయం దాక నడిపించే.. పరిచయం తోడు కోరిందీ
దూరం.. తలొంచీ.. ముహూర్తం ఇంకేప్పుడొస్తోందీ

గుండెల్లో.. ఏముందో.. కళ్ళళ్ళో.. తెలుస్తోందీ
పెదవుల్లో.. ఈ మౌనం.. నీ పేరే.. పిలుస్తోందీ
నిలవదు కద హ్రుదయం.. నువు ఎదురుగ నిలబడితే
కదలదు కద సమయం.. నీ అలికిడి వినకుంటే
కలవరమో.. తొలివరమో.. తెలియని తరుణమిదీ

మనస.. మనస.. మనస.. హో మనసా


\

Movie : Manmadhudu
M S : Venu
Female Singer : Sumangali
Director : K. Vijaya Bhaskar
Actress : Anshu


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music