ఏమో ఏమో ఏమో పాట సాహిత్యం - రాహు

Emo Emo Lyrics Emo Emo Emo Song Lyrics Emo Emo Emo 
Emo Emo Emo Song Lyrics From Raahu Movie
Lyrics Of Emo Emo Emo Song From Raahu Movie
Raahu Songs Lyrics Raahu Movie Songs Lyrics
Raahu Movie Lyrics Raahu Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Emo Emo Emo Lyrics - Raahu Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Sid Sriram
Songs Lyrics by Srinivasa Mouli
Songs Music by Praveen Lakkaraju
---------------------


ఎన్నెన్నొ వర్ణాలు.. వాలాయి చుట్టూ
నీ తోటి.. నే సాగగా
పాదాలు దూరాలు.. మరిచాయి ఒట్టు..
మేఘాల్లొ ఉన్నట్టుగా
ఇక గుండెల్లొ.. ఓ గుట్టు.. దాగేట్టు లేదూ.. 
నీ చూపు.. ఆ కళ్ళగా
నా లోకి జారింది.. ఓ తేనె బొట్టూ
నమ్మేట్టుగా లేదుగా.. ప్రేమే

ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో.. ఏమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
చెప్పలేని మాయే ప్రేమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో.. ఏమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
చెప్పలేని మాయే ప్రేమో

నేనేనా.. ఈ వేళా నేనేనా
నాలోకి కళ్ళార.. చూస్తున్నా
వుండుండి.. ఏ మాటో.. అన్నాననీ
సందేహం నువ్వేదో.. విన్నావనీ
విన్నట్టు వున్నావ.. బాగుందనీ
తేలే దారేదనీ.. 

ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో.. ఏమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
చెప్పలేని మాయే ప్రేమో.. ప్రేమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో.. ఏమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
చెప్పలేని మాయే ప్రేమో


ఏమైనా.. బాగుంది.. ఏమైనా
నా ప్రాణం.. చేరింది నీలోనా
ఈ చోటె కాలాన్ని.. ఆపాలనీ
నీతోటి సమయాన్ని.. గడపాలనీ
నా జన్మే కోరింది.. నీ తోడునీ
గుండె నీదేననీ

ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో..
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
చెప్పలేని మాయే ప్రేమో.. ప్రేమో.. ప్రేమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో..
నన్ను తాకే హాయే ప్రేమో
ఏమో.. ఏమో.. ఏమో.. 
చెప్పలేని మాయే ప్రేమో
చెప్పలేని మాయే ప్రేమో



Lyricist : Srinivasa Mouli
Male Singer : Sid Sriram
Actor : AbeRaam Varma
Actress : Kriti Garg
Director : Subbu Vedula
Movie : Raahu

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music