దేవతలా నిన్ను చూస్తున్నా పాట సాహిత్యం - నేను


Devathala Lyrics Devathala Song Lyrics Devathala 
Devathala Song Lyrics From Nenu Movie
Lyrics Of Devathala Song From Nenu Movie
Nenu Songs Lyrics Nenu Movie Songs Lyrics
Nenu Movie Lyrics Nenu Lyrics
---------------------
Lyrics in English Script @ Devathala Lyrics - Nenu Movie Song
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Harish Raghavendra
Songs Lyrics by Veturi Sundararama Murthy
Songs Music by Vidyasagar
---------------------


దేవతలా నిన్ను చూస్తున్నా.. దీపంలా జీవిస్తున్నా
నా ప్రాణం నువ్వు తీస్తున్నా.. నీ ధ్యానం నే చేస్తున్నా
ఎవరమ్మా.. నువ్వెవరమ్మా
ఇంతకీ.. నాకు నువ్వెవరమ్మా
ఎగిరి ఎగిరి పోయింది సీతాకోకచిలకా
మిగిలింది వేళ్ళపై అది వాలిన మరకా
ఎగిరి ఎగిరి పోయింది సీతాకోకచిలకా
మిగిలింది వేళ్ళపై అది వాలిన మరకా
ఆరారో.. ఆరారో
ఆరారో.. ఆరారో

దేవతలా నిన్ను చూస్తున్నా.. దీపంలా జీవిస్తున్నా

సుడి గాలికి చిరిగిన ఆకు అలగదూ..
చెలి చూపుకు నలిగిన మనసు మరవదూ..
నీ ఒడిలో చెరలేని నా ఆశలో..
ఒడిదుడుకుల వుడుకెత్తిన నా శ్వాసలో
ఎండమావిలో సాగే పూల పడవలూ
గుండె దాచుకోలేని తీపి గొడవలూ
అందీ అందని దానా అందమైన దానా
అంకితం నీకే అన్నా.. నను కాదన్నా
ఆరారో.. ఆరారో
ఆరారో.. ఆరారో

దేవతలా నిన్ను చూస్తున్నా.. దీపంలా జీవిస్తున్నా
నా ప్రాణం నువ్వు తీస్తున్నా.. నీ ధ్యానం నే చేస్తున్నా


నిప్పును పువ్వనుకుంటే తుమ్మెద తప్పూ..
నెమలి కన్ను.. మనసు చూడలేదని చెప్పూ
నీ వెన్నెల నీడలైన నా ఊహలూ..
నీ కన్నులు మాటాడిన నీలి ఊసులూ..
ఈ సమాధిపై పూసే సన్న జాజులూ
నిదర రాని నిట్టూర్పుల జోల పాటలూ
చక్కనైన చినదానా.. దక్కని దానా
రెక్కలు కట్టుకు రానా.. తెగిపోతున్నా
ఆరారో.. ఆరారో
ఆరారో.. ఆరారోMusic : Vidyasagar
Male Singer : Harish Raghavendra
Actor : Allari Naresh
Actress : Archana
Director : E. Sathibabu
Movie : Nenu


Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music