దారే లేదా పాట సాహిత్యం

Daare Leda Song Lyrics Daare Leda Lyrics
Daare Leda Lyrics Of Daare Leda Song
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by Roshan Sebastian
Songs Lyrics by Krishna Kanth
Songs Music by Vijay Bulganin
---------------------


మబ్బే కమ్మిందా.. లోకం ఆగిందా
మాతో కాదంటూ.. చూస్తూ ఉండాలా?
దారే లేదా?
గాలే భయమైందా.. శ్వాసే కరువైందా
యుద్ధం చేస్తున్నా.. శత్రువు దూరంగా
పోనే పోదా?

మా గొంతే దిగనందే.. ఓ ముద్దైనా ఈ శోకంతో
మా కంటిరెప్పేమో.. నిద్రే పోదే
దేవుళ్ళం అంటారే.. ఊపిరి పోతే చూస్తూ ఉన్నా
ప్రాణాలే కాపాడే వీలే లేదే

చరిత్రలో సమాధులేగా.. ఇలాంటి ఈ ఉపద్రవాలే
సమిష్టిగా జయించలేవా.. ఓ హో ఓ ఓ
కొన్నాళ్ళకీ గతం ఇదేగా
ఇదే క్షణం గడుస్తు పోదా
పోరాడదాం పోయేటి దాక.. హా ఓ ఓ


శోకం దిగమింగే.. ఆశే బ్రతికించే.. పాడాలి ముగింపే
ధైర్యాలను నింపే.. చేద్దాం తెగదేంపే.. దూరాలకు పంపే
మా చదువులనే.. నిలదీస్తుందా
మా అనుభవమే వెలివేస్తుందా
మరి నిర్లక్ష్యం పనికొస్తుందా
ఇది విశ్వాన్నే.. బలిచేస్తుందా.. తొలిచేస్తుందా

చరిత్రలో సమాధులేగా.. ఇలాంటి ఈ ఉపద్రవాలే
సమిష్టిగా జయించలేవా.. ఓ హో ఓ ఓ
కొన్నాళ్ళకీ గతం ఇదేగా
ఇదే క్షణం గడుస్తు పోదా
పోరాడదాం పోయేటి దాక.. హా ఓ ఓ

ముందుండే సైన్యం.. పెడుతుంటే ప్రాణం..
చూస్తూ ఉందామా? మనమేం చేయలేమా?
మాటే విందామ? భద్రంగుందామా?
ముసుగే వేద్దామా? తరిమే కొడదామా?


Lyricist : Krishna Kanth
Actress : Roopa Koduvayur
Male Singer : Roshan Sebastian
Actor : Nani
Director : Sumanth Prabhas

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music