భరత వేదముగ పాట సాహిత్యం - పౌర్ణమి

Bharatha Vedamuga Lyrics Bharatha Vedamuga Song Lyrics Bharatha Vedamuga 
Bharatha Vedamuga Song Lyrics From Pournami Movie
Lyrics Of Bharatha Vedamuga Song From Pournami Movie
Pournami Songs Lyrics Pournami Movie Songs Lyrics
Pournami Movie Lyrics Pournami Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by K. S. Chithra & Devi Sri Prasad
Songs Music by Devi Sri Prasad
---------------------


శంభో శంకర
హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ

తద్ధింతాధిమి ధింధిమీ పరుల తాండవకేళీతత్పరా
గౌరీమంజుల సింజిణీ జతుల లాస్యవినోదవ శంకరా

భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ
కదిలిన పదమిది ఈశా
శివ నివేదనగ అవని వేదనగ
పలికెను పదము పరేశా
నీలకంఠరా జాలిపొందరా.. కరుణతొ ననుగనరా
నీలకంఠరా శైలమందిరా.. మొర విని బదులిడరా
నగజామనోజ జగదీశ్వరా.. మాలేందుశేఖరా శంకరా

భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ
కదిలిన పదమిది ఈశా
శివ నివేదనగ అవని వేదనగ
పలికెను పదము పరేశా

హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ


అంతకాంత నీ సతి.. అగ్నితప్తమైనది
నేను త్యాగమిచ్చి.. తాను నీలో లీలమైనదీ
ఆదిశక్తి ఆకృతి.. అద్రిజాత పార్వతి
తాణువైన ప్రాణధవుని చెంతకు చేరుకున్నదీ

భవుని భువుకి తరలించేలా.. ధరణి దివిని తలపించేలా
రసతరంగిణీ లీలా.. యతిని నృత్య రతులు చేయగలిగే.. ఈ వేళా

భరత వేదముగ నిరత నాట్యముగ
కదిలిన పదమిది ఈశా
శివ నివేదనగ అవని వేదనగ
పలికెను పదము పరేశా

జంగమ సావర గంగాచ్యుత శిర భృత మండిత కరమురహరా
భక్తశుభంకర భవనా శంకర స్వరహర దక్షాత్వరహరా
పాలవిలోచన పాలిత జనగణ కాల కాల విశ్వేశ్వరా
ఆశుతోష అథనాశ విశాషణ జయగిరీశ బృహదీశ్వరా

హర హర మహాదేవ
హర హర మహాదేవ


వ్యోమకేశ నిను హిమగిరి వరసుత ప్రేమ పాశమున పిలువంగా
యోగివేష నీ మనసున కలగద రాగలేశమనినా
హే మహేశ నీ భయదపదాహతి దైత్య శోషణము జరుపంగా
భోగిభూష భువనాళిని నిలుపవ అభయముద్రలోనా
నమక చమకముల నాదానా యమక గమకముల యోగానా
పలుకుతున్న ప్రాణానానా ప్రణవనాథ ప్రథమనాథ శృతి వినరా

హర హర మహాదేవMovie : Pournami
Female Singer : K. S. Chithra
Director : Prabhu Deva
Actress : Trisha
Actor : Prabhas
Male Singer : Devi Sri Prasad
Actress : Charmy Kaur

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music