ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం పాట సాహిత్యం - కార్తీక దీపం

Aaraneekuma Ee Deepam Kartika Deepam Song Lyrics Aaraneekuma Ee Deepam Kartika Deepam Lyrics Aaraneekuma Ee Deepam Kartika Deepam 
Aaraneekuma Ee Deepam Kartika Deepam Song Lyrics From Karthika Deepam Movie
Lyrics Of Aaraneekuma Ee Deepam Kartika Deepam Song From Karthika Deepam Movie
Karthika Deepam Songs Lyrics Karthika Deepam Movie Songs Lyrics Karthika Deepam Movie Lyrics
Karthika Deepam Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by P. Susheela and S. Janaki
Songs Lyrics by Devulapalli Krishnasastri
Songs Music by Chellapilla Satyam
---------------------


ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం
చేరని నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం

ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం
ఇదే సుమా నా కుంకుమ తిలకం
ఇదే సుమా నా మంగళ సూత్రం

ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం

ఇంటిలోన నా పాప రూపున.. గోరంత దీపం
కంటికెదురుగ కనబడువేళల.. కొండంత దీపం
నా మనస్సులో వెలిగే దీపం
నా మనుగడా నడిపే దీపం

ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం

ఆకాశాన.. ఆ మణి దీపాలేముత్తైదువులుంచారో
ఈ కోనేటా.. ఈ చిరుదివ్వెల చూసి చుక్కలనుకుంటారో
ఏమైనా ఏదైనా.. కోవెలలో కొలువై వుండే
దేవికి పట్టిన హారతులే

ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం


నోచిన నోములు పండెనని.. ఈ అనంద దీపం
నా దాచిన కోర్కెలు నిండునని.. ఈ ఆశా దీపం
నా నోచిన నోములు పండెనని.. ఈ అనంద దీపం
నా దాచిన కోర్కెలు నిండునని.. ఈ ఆశా దీపం
ఎటనైనా ఎప్పుడైనా.. నే కొలిచే కళ్యాణ దీపం
నీ వలచే నా ప్రాణ దీపం

ఆరనీకుమా ఈ దీపం కార్తీక దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం కర్పూర దీపం
చేరని.. నీ పాదపీఠం నా ప్రాణ దీపం
Actress : Sridevi 
Actress : Urvasi Sharada
Director : Laxmi Deepak
Female Singer : S. Janaki 
Female Singer : P. Susheela

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music