ఆడజన్మకు ఎన్ని శోకాలో పాట సాహిత్యం - దళపతి

Aada Janmaku Enni Sokalo Lyrics Aada Janmaku Enni Sokalo Song Lyrics Aada Janmaku Enni Sokalo 
Aada Janmaku Enni Sokalo Song Lyrics From Dalapathi Movie
Lyrics Of Aada Janmaku Enni Sokalo Song From Dalapathi Movie
Dalapathi Songs Lyrics Dalapathi Movie Songs Lyrics
Dalapathi Movie Lyrics Dalapathi Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by P. Susheela
Songs Lyrics by Rajashri
Songs Music by Ilaiyaraaja
---------------------


ఆడజన్మకు ఎన్ని శోకాలో.. చిన్ని నాన్నకు ఎన్ని తాపాలో
సాగనీ నా పాట.. ఎటు సాగునో నీ బాట.. ఇది కాదా దేవుని ఆట
ఆడజన్మకు ఎన్ని శోకాలో.. చిన్ని నాన్నకు ఎన్ని శాపాలో

మాటాడే నీ కన్నులే.. నాకవి పున్నమి వెన్నెలే
నీ చిరు బోసి నవ్వురా.. నాకది జాజి పువ్వురా
వీచితే పడి వాడిపోవును.. దైవసన్నిదినే చేరును.. ఇక ఏమౌనో..
ఆడజన్మకు ఎన్ని శోకాలో.. చిన్ని నాన్నకు ఎన్ని శాపాలో

ఆడజన్మకు ఎన్ని శోకాలో.. చిన్ని నాన్నకు ఎన్ని శాపాలో
సాగనీ నా పాట.. ఎటు సాగునో నీ బాట.. ఇది కాదా దేవుని ఆట
ఆడజన్మకు ఎన్ని శోకాలో.. చిన్ని నాన్నకు ఎన్ని శాపాలో
Lyricist : Rajashri
Female Singer : P. Susheela
Actress : Srividya
Music : Ilaiyaraaja
Director : Mani Ratnam
Actor : Rajinikanth
Movie : Dalapathi

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music