వెన్నెలలోనె వేడి ఏలనో పాట సాహిత్యం - పెళ్లినాటి ప్రమాణాలు

Vennelalone Vedi Lyrics Vennelalone Vedi Song Lyrics Vennelalone Vedi 
Vennelalone Vedi Song Lyrics From Pellinati Pramanalu Movie
Lyrics Of Vennelalone Vedi Song From Pellinati Pramanalu Movie
Pellinati Pramanalu Songs Lyrics Pellinati Pramanalu Movie Songs Lyrics
Pellinati Pramanalu Movie Lyrics Pellinati Pramanalu Lyrics
---------------------
---------------------
Find More Here in the Blog:
Songs Sung by P. Leela & Ghantasala
Songs Lyrics by Pingali Nagendrarao
Songs Music by Ghantasala
---------------------


వెన్నెలలోనే వేడి ఏలనో.. వేడిమిలోనే చల్లనేలనో
ఏమాయె ఏమో జాబిలీ.. ఈమాయ ఏమో జాబిలీ
వెన్నెలలోనే విరహమేలనో..  విరహములోనే హాయిఏలనో
ఏమాయె ఏమో జాబిలి.. ఈమాయ ఏమో జాబిలి

మొన్నటికన్నా.. నిన్న వింతగ
నిన్నటికన్నా.. నేడు వింతగ
మొన్నటికన్నా.. నిన్న వింతగ
నిన్నటికన్నా.. నేడు వింతగ
నీ సొగసూ.. నీ వగలూ..  హాయిహాయిగా వెలసేనే

వెన్నెలలోనే వేడి ఏలనో.. వేడిమిలోనే చల్లనేలనో
ఏమాయె ఏమో జాబిలీ.. ఈమాయ ఏమో జాబిలీ

రూపముకన్నా.. చూపుచల్లగా
చూపులకన్నా.. చెలిమి కొల్లగా
నీ కళలూ.. నీ హొయలూ..  చల్లచల్లగా విరిసేనే

వెన్నెలలోనే హాయి ఏలనో.. వెన్నెలలోనే విరహమేలనో..
ఏమాయె ఏమో జాబిలీ.. ఈమాయ ఏమో జాబిలీActress : Jamuna
Music : Ghantasala
Male Singer : Ghantasala
Female Singer : P. Leela

Comments

Dear Music Lovers

Please refer affiliate-disclosure .

Enjoy listening music